కుటుంబము

 • ఫిలిప్పీన్స్ రెండవ ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ యూత్ మినిస్ట్రీ ప్రారంభం.

  Apr 05, 2024
  ఫిలిప్పీన్స్‌, మనీలాలో జేసుసభ ఆధ్వర్యంలో నడిచే లయోలా స్కూల్ ఆఫ్ థియాలజీ (LST) నందు ఏప్రిల్ 4 నుండి 6 వరకు రెండవ ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ యూత్ మినిస్ట్రీ (ICYM2024) నిర్వహిస్తుంది

  ఈ కాన్ఫరెన్స్ అటెనియో డి మనీలా గ్రేడ్ స్కూల్ మరియు లయోలా స్కూల్ ఆఫ్ థియాలజీ యొక్క హెన్రీ లీ ఇర్విన్ థియేటర్‌లో జరుగుతుంది.

  "యూత్ మినిస్ట్రీ : అందరికీ సంపూర్ణ జీవితం." అనే నేపథ్యంపై ICYM2024 జరుగుతుంది

  డాన్ బాస్కో స్కూల్ ఆఫ్ థియాలజీ ఈ కార్యక్రమం నిర్వహణలో సహకరిస్తుంది.

  కౌమారదశలో ఉన్నవారు, యువకులతో చురుకుగా పనిచేసే వారికి సేవ చేయడం ICYM2024 లక్ష్యం

  కౌమారదశలో ఉన్నవారు, క్యాంపస్ మినిస్ట్రీ మరియు యువకులతో చురుకుగా పనిచేసే వారిని లక్ష్యంగా ఈ కాన్ఫరెన్స్ ఏర్పాటుచేశారు.

  గురుశ్రీ జెరోమ్ వల్లబరాజ్, SDB, ప్రొఫెసర్ అఫ్ యూత్ మినిస్ట్రీ ఈ సదస్సులో ప్లీనరీ కీలక ప్రసంగం చేస్తారు.

  ఈ కార్యక్రమానికి 30 దేశాల నుండి కొంతమంది ప్రతినిధులతో సహా దాదాపు 400 మంది హాజరవుతారని ఆశిస్తున్నాము.