మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు

విశాఖ అతిమేత్రాసనం మహారాణి పేట విచారణ లోని పునీత  ఆంథోనీ వారి  దేవాలయంలోని మహిళా దినోత్సవం వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. వివిధ విచారణనుండి  అధిక సంఖ్యలో మహిళలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. వివిధ రంగాలలో రాణించిన మహిళలను కొనియాడారు. అలాగే మహిళలను చైతన్య పరిచే పాటలను అలపించారు. కేవలం చదువు లోనే కాకుండా  క్రీడలు, పాలిటిక్స్ ఇలా అన్నిటిలోనూ మహిళలలు  రాణిస్తున్నారు అని తెలిపారు.

Add new comment

18 + 0 =