లిస్బన్, ప్రపంచ యువజన దినోత్సవంలో పాల్గొన్న మోంట్‌ఫోర్ట్ బ్రదర్ మర్రెడ్డి

తెలంగాణ రాష్ట్రం,హైదరాబాద్ ప్రావిన్స్, మోంట్‌ఫోర్ట్ సెయింట్ గాబ్రియేల్ సభకు చెందిన బ్రదర్ మర్రెడ్డి తిరుమలరెడ్డి గారు లిస్బన్ లో జరిగిన 17వ ప్రపంచ యువజన దినోత్సవంలో పాల్గొన్నారు.

ఈ కార్యక్రమం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వివిధ సంస్కృతులు మరియు భాషల యొక్క శక్తివంతమైన ఐక్యత ఉద్భవించిందని బ్రదర్ మర్రెడ్డి తిరుమలరెడ్డి తెలిపారు.

ఫ్రాన్సిస్ పాపు గారి మాటలు మరియు ఉనికి ప్రతి ఒకరిలో ఆశ మరియు అభిరుచిని నింపాయి.

ఎడ్వర్డో VII పార్క్‌లో, పరిశుద్ధ సిలువ మార్గం పాల్గొన్న వారి అందరిని లోతైన ఆత్మపరిశీలనలోకి ఆకర్షించింది. పాపసంకీర్తనలు పునరుద్ధరణకు వంతెనలుగా మారాయి. క్షమాపణ కోరే లెక్కలేనన్ని హృదయాల చిత్తశుద్ధితో రూపొందించబడింది అని అన్నారు.

ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్న నాకు " ఒక్క కుటుంబంగా ప్రేమ, సంఘీభావం, అపరిమితమైన విశ్వాసం మూర్తీభవించేలా కలిసి మెలసి మెలగాలి అనే సందేశాన్ని ఎప్పటికీ గుర్తుచేస్తుంది’’ అని బ్రదర్ మర్రెడ్డి తిరుమలరెడ్డి గారు అన్నారు.

Add new comment

2 + 7 =