అశ్రునివాళి

ప్రభువునందు నిద్రించిన కార్డినల్ జొజెఫ్ టోమ్కో గారు

స్లొవేకియన్ కార్డినల్ మహా పూజ్య జొజెఫ్ టోమ్కో గారు ఆగస్టు 8న ఉదయం 5 గంటలకు రోమ్‌లోని తన అపార్ట్మెంట్లో 98 సంవత్సరాల వయస్సులో స్వర్గస్థులయ్యారు.

జూన్ 25న, కార్డినల్ జోజెఫ్ టోమ్కో గారు గర్భాశయ వెన్నెముక గాయం కారణంగా రోమ్‌లోని గెమెల్లి ఆసుపత్రిలో చేరారు.రాష్ట్ర వాటికన్ సెక్రటరీ, కార్డినల్ పియట్రో పెరోలిన్ ఆయనను ఆసుపత్రికి సందర్శించారు.టోమ్కో గారు ఆగస్ట్ 6న తన అపార్ట్‌మెంట్‌కి తిరిగి వచ్చి ఇంటిలో సంరక్షణను పొందారు. ఆయన సెయింట్ విన్సెంట్ డి పాల్ యొక్క సిస్టర్స్ ఆఫ్ ఛారిటీ సంరక్షణలో ఉన్నారు.

టోమ్కో గారు 2001లో 77 సంవత్సరాల వయస్సులో పదవీ విరమణ చేసి కాంగ్రిగేషన్ ఫర్ ది ఇవాంజెలైజేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్‌కు ప్రిఫెక్ట్‌గా 16 సంవత్సరాలు పనిచేశారు.ఆయన 2001 నుండి 2007 వరకు అంతర్జాతీయ యూకారిస్టిక్ కాంగ్రెస్‌ల కోసం పొంటిఫికల్ కమిటీ అధ్యక్షుడిగా

హంగేరియన్ సరిహద్దుకు సమీపంలోని తూర్పు స్లోవేకియాలోని కోసిస్‌లోని సెయింట్ ఎలిజబెత్ కేథడ్రల్‌లో ఆయన అంత్యక్రియలు జరుగుతాయని, త్వరలోనే కార్యక్రమం ప్రకటించబడుతుందని స్లోవాక్ బిషప్‌ల కాన్ఫరెన్స్ ప్రెస్ ఆఫీస్ ప్రకటించింది.
 

కార్డినల్ జొజెఫ్ టోమ్కోగారి ఆత్మకు నిత్య విశ్రాంతి కలగాలని దేవాది దేవుడ్ని ప్రార్థిస్తూ అమృతవాణి రేడియో వెరితాస్ ఆసియా తెలుగు విభాగం వారి తరుపున అర్పిస్తున్న అశ్రునివాళి.
 
Article by
K.Chandana Pramada
RVA Telugu Service

Add new comment

2 + 0 =