వార్తలు

  • మిడిల్ ఈస్ట్‌లో హింసాకాండను అరికట్టాలి : ఫ్రాన్సీస్ జగద్గురువులు

    Apr 15, 2024
    మిడిల్ ఈస్ట్‌లో హింసాకాండను అరికట్టాలి : ఫ్రాన్సీస్ జగద్గురువులు

    ఇజ్రాయెల్‌పై అక్టోబరు 7న హమాస్ చేసిన భీకర దాడులు, వీటికి ప్రతిగా ఇజ్రాయెల్ చేస్తున్న దాడులతో ప్రపంచం విలవిలలాడుతోంది. ఇజ్రాయెల్ దాడులతో గాజా . ఈ ఆరు నెలల యుద్ధం కారణంగా రోగాలు, పస్తులు, చావులతో గాజాలోని పాలస్తీనియన్ల జీవితం ధ్వంసమైంది.