మొదలైన పాప పశ్చాత్తాప పాదయాత్ర

విశాఖ అతి మేత్రాసనం, ఉత్తరాంధ్రలో ప్రసిద్ధి గాంచిన కొత్తవలస మండలం కొండడాబా వ్యాకులమాత పండుగను  ఈ నెల 5న నిర్వహించనున్నారు. వ్యాకులమాత పండుగలో భాగంగా ఈరోజు 04.02.2022 (శనివారం) పాప పశ్చాతాప పాదయాత్ర మొదలైనది. 

విశాఖ అగ్రపీఠంలోని  జ్ఞానాపురంలో గల పునీత పేతురు ప్రధాన దేవాలయం నుంచి ఈ యాత్ర ప్రారంభమైనది.  విచారణ ప్రజలు మరియు వివిధ ప్రాతాలనుండి వచ్చిన విశ్వాసులతో ఈ మహా పాప పశ్చాతాప పాదయాత్రను  విశాఖ అగ్రపీఠాధిపతులు  మహా పూజ్య మల్లవరపు ప్రకాష్  గారి ఆధ్వర్యంలో మొదలైనది. పునీత పేతురు దేవాలయ  విచారణ కర్తలు గురుశ్రీ జాన్ ప్రకాష్  గారు భక్తుల కొరకు కొరకు ప్రార్ధించి కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెట్టారు.

పాదయాత్ర చేసి దేవాలయం చేరుకొనే భక్తులకు ఈరోజు  సాయంతం4.00 గం॥లకు దివ్యసత్ప్రసాద ఆరాధన గురుశ్రీ శరగడం బాలశౌరి (బుచ్చిరాజుపాలెం విచారణ కర్తలు) గారిచే మరియు విశాఖ అతిమేత్రాసన  రూరల్ డీన్, మన ప్రియతమ గురువులు గురుశ్రీ ఎస్. శౌరిబాబు ( పెదబొడ్డేపల్లి విచారణ కర్తలు) దైవ సందేశాన్ని అందించనున్నారు. 

అనంతరం 5.30గంటలకు శ్రీకాకుళ మేత్రాసన పీఠాధిపతులు  మహా పూజ్య  రాయరాల విజయ్ కుమార్ PIME  గారి చే దివ్యబలిపూజ  నిర్వహించనున్నారు. పండుగ రోజు ఉ॥ 4.00, 5.00, 6.00 గం॥లకు దివ్యబలిపూజలు నిర్వహించనున్నారు. 
ఉ॥ 7.00 గం॥ లకు విశాఖ అతిమేత్రాసన ఆధ్యాత్మిక ప్రసంగీకులు  గురుశ్రీ పతివాడ జోసఫ్ ప్రభాకర్  (ద్రాక్షరామ విచారణ కర్తలు) గారిచే దివ్య పూజాబాలి నిర్వహించనున్నారు. 

ఉ॥ 9.00 గం॥ లకు మహోత్సవ పోంటిఫికల్ దివ్యబలిపూజ మహా పూజ్య  డా॥ ప్రకాష్ మల్లవరపు విశాఖ అగ్రపీఠాధిపతులచే నిర్వహించనున్నారు. 
ఉ॥ 11.00 గం॥ లకు  వెరీ రెవ|| ఫా|| బవిరి సురేష్ బాబు, MSFS ప్రొవిన్షియల్ సుపీరియర్ మరియు విశాఖ అతిమేత్రాసన ఆధ్యాత్మిక గురువులు గురుశ్రీ కొండాల జోసఫ్ గార్ల చే (MSFS డైరెక్టర్, విశాఖపురి మేరిమాత పుణ్యక్షేత్రం) దివ్య పూజాబలి జరుగును.

మధ్యాహ్నం 3.00 గం॥లకు విశాఖ అతిమేత్రాసన ఆధ్యాత్మిక గురువులు గురుశ్రీ పసుపులేటి యుగల్  కుమార్  డైరెక్టర్, కోడూరుమాత పుణ్యక్షేత్రం గారిచే ప్రసంగం & దివ్యసత్ప్రసాద ఆశీర్వాదము జరుగును. 
సా॥॥ 4.30 గం||లకు ఈ సంవత్సరం మేత్రాసన నూతన గురువులు చే దివ్యబలిపూజ జరుగును. భక్తులందరిని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నారు విచారణ కర్తలు శ్రీ గొంగడ  రాజు గారు ,గురువిద్యాలయం. S.A.B. సిస్టర్స్ , విచారణ సలహా సంఘం, భక్త సంఘాలు మరియు విశ్వాసులు.

 
 

Add new comment

2 + 1 =