St. Anthony Shrine

Grand Opening of St. Anthony Shrine Mettuguda on November 5, 2019 by Most.Rev. Thumma Bala (Archbishop of Hyderabad) .
 

Add new comment

2 + 3 =