173వ కానుకమాత మహోత్సవ వేడుకలు

గుంటూరు మేత్రాసనం, రెంటచింతల విచారణలో 2 ఫిబ్రవరి 2023న,173వ కానుకమాత మహోత్సవం జరిగింది.

హైదరాబాద్ అగ్రపీఠాధిపతులు,నల్గొండ పాలనాధికారి, కార్డినల్  మహా పూజ్య పూల అంతోని గారు, సుమారు 60మంది మేత్రాసన గురువులు కలిసి సమిష్టి దివ్యబలిపూజను సమర్పించారు.

విచారణ గాయక బృందం పవిత్ర గీతాలను ఆలపించారు. ఈ దివ్యబలి పూజలో భక్తులు సంతోషంగా పాల్గొని కానుకమాత ఆశీస్సులు పొందుకున్నారు.

విచారణ గురువులు ఈ మహోత్సవానికి  విచ్చేసిన కార్డినల్ ను,ఇతర గురువులు, అక్కడ కూడియున్న మఠవాసులు, గుడి పెద్దలు, విచారణ ప్రజల కోసం ప్రార్ధించారు.
 

Add new comment

9 + 8 =