శ్రీకాకుళం మేత్రాసనం లో

శ్రీకాకుళం మేత్రాసనం జానపర్తి మాత పుణ్యక్షేత్రం లో  మే 29 ,2022 ఆదివారం రోజున దేవాలయ పండుగ  మరియు క్రీస్తు ప్రభువు మోక్షరోహణ మోహోత్సవాని ఘనం గా  కొనియాడారు .

శ్రీకాకుళ మేత్రానులు మహా ఘన రాయరాలా విజయ్ కుమార్ తండ్రిగారు సమిష్టి దివ్యబలిపూజను సమర్పించారు. దివ్యపూజలో తండ్రిగారు సహాయమాత యొక్క ఔనత్యాన్ని,తల్లి విలువలను గూర్చి తెలియజేశారు. విచారణ గాయక బృందం పవిత్ర గీతాలను మధురంగా ఆలపించారు. అధిక సంఖ్యలో ప్రజలు హాజరయ్యారు 

Add new comment

8 + 6 =