శుభాకాంక్షలు

శుభాకాంక్షలుమహా ఘన ఉడుమల బాల

శుభాకాంక్షలు

వరంగల్ పీఠ కాపరి, అమృతవాణి అధ్యక్షులైన మహా ఘన ఉడుమల బాల తండ్రి గారికి పీఠాధిపతి అభిషేక ఎనిమిదవ వార్షికోత్సవ సందర్భమున అమృతవాణి మరియు రేడియో వెరితాస్ ఆసియ తెలుగు వారి హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు 

Add new comment

12 + 8 =