లెబనాన్ లోని విస్ఫోటనం లోని బాధితులకు 294 , 000 డాలర్లను విరాళంగా ప్రకటించిన ఫ్రాన్సిస్ పాపు గారు

Pope's help 294 , 000 డాలర్లను విరాళంగా ప్రకటించిన ఫ్రాన్సిస్ పాపు గారు

లెబనాన్ లోని విస్ఫోటనం లోని బాధితులకు 294 , 000 డాలర్లను విరాళంగా ప్రకటించిన ఫ్రాన్సిస్ పాపు గారు 

 

ఆగష్టు 4 న లెబనాన్ లో జరిగిన భారీ విస్ఫోటనంలో ఎందరో చనిపోయారు. మరెందరో తీవ్ర గాయాల పాలైన సంగతి మనకు విదితమే. వారి సహాయార్ధం ఫ్రాన్సిస్ పాపు గారు 294 , 000 డాలర్ల విరాళాన్ని ప్రకటించారు. 

ఆగష్టు 10 సోమవారం నాడు ఆయన ప్రజలకు ఇచ్చిన సందేశంలో పోప్ గారు మనల్ని మనం దేవుని హస్తాలలోకి అర్పించుకోవడానికి సంశయించకూడదని విశ్వాసులకు చెప్పారు.

ప్రపంచం చరిత్రలో జరిగిన ఎన్నో దురదృష్టకర సంఘటనలను గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆ సమయంలోనే లెబనాన్ లో జరిగిన సంఘటన గురించి గుర్తుచేసుకొని, వారికి 294 , 000 డాలర్ల విరాళాన్ని ప్రకటించారు.

Add new comment

7 + 5 =