ఫిలిప్పీన్స్ రాష్ట్రపతి మృతి పట్ల సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేసిన ఫ్రాన్సిస్ పాపు గారు

ఫిలిప్పీన్స్ రాష్ట్రపతి మృతిపోప్ ఫ్రాన్సిస్

ఫిలిప్పీన్స్ రాష్ట్రపతి మృతి పట్ల సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేసిన ఫ్రాన్సిస్ పాపు గారు

ఫిలిప్పీన్స్ 12వ మాజీ అధ్యక్షులైన ఫిడెల్ వాల్డెజ్ రామోస్ గారి మృతి పట్ల  ఫ్రాన్సిస్ పాపుగారు తన  విచారం వ్యక్తం చేశారు.ప్రెసిడెంట్ ఫెర్డినాండ్ మార్కోస్ జూనియర్‌కు పంపిన సందేశంలో, పాపుగారు "ఫిలిపినోస్‌కు హృదయపూర్వక సంతాపాన్ని" తెలియజేశారు.

"రాష్ట్రపతి దేశానికి చేసిన సేవలను, ప్రజాస్వామ్యం, శాంతి మరియు చట్ట నియమాల విలువలను పెంపొందించడంలో ఆయన చేసిన ప్రయత్నాలను గుర్తు చేసుకుంటూ, సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుని దయకు ఆయన ఆత్మను నేను అభినందిస్తున్నాను" అని ఫ్రాన్సిస్ పాపు గారు సందేశంలో తెలియజేశారు.

 రాష్ట్రపతి రామోస్ గారు 94 సంవత్సరాల వయస్సులో జూలై 31న మరణించారు.ఆగస్టు 9న  మనీలాలోని నేషనల్ హీరోస్ సమాధుల స్థలంలో ఆయన అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు.తన అధ్యక్ష పదవికి ముందు, ఆయన 1988 నుండి 1991 వరకు జాతీయ రక్షణ కార్యదర్శిగా పనిచేశారు.

 ఫిలిప్పీన్స్ మరియు గ్రేటర్ ఆసియా-పసిఫిక్ ప్రాంతంలో శాంతి మరియు శ్రేయస్సును ప్రోత్సహించడానికి రామోస్ గారు పీస్ అండ్ డెవలప్‌మెంట్ ఫౌండేషన్‌ను స్థాపించారు.

Article by
K.Chandana Pramada

Add new comment

4 + 3 =