ప్రపంచ ఆహార దినోత్సవం | World Food Day |16 October

‘‘నాలుగు మెతుకులే కదా, బయట పాడేద్దాం’’ అని మనం అనుకుంటాం. కానీ, ఆ నాలుగు మెతుకులు దొరక్క.. ఆకలితో నరకయాతన అనుభవిస్తున్న నిరుపేదలకు ఈ దేశంలో కొదవేలేదు. ప్రపంచ ఆహార దినోత్సవం సందర్భంగా....

Add new comment

1 + 6 =