తెలుగు కతోలిక పీఠాధిపతుల సమైక్య నూతన ఉప కార్యదర్శిగా గురుశ్రీ రాజు అలెక్స్.

తెలుగు కతోలిక పీఠాధిపతుల సమైక్య నూతన ఉప కార్యదర్శిగా గత ఏడు సంవత్సరాలుగా తమ అమూల్యమైన సేవను అందించిన గురుశ్రీ  ఆర్లగడ్డ జోసఫ్ గారు తన పదవీ కాలనీ పూర్తిచేసుకున్నారు. గురుశ్రీ ఆర్లగడ్డ జోసఫ్ గారు నల్గొండ పీఠానికి చెందినవారు.

ఈ బాధ్యత అప్పగింపుల కార్యక్రమంలో టీ.సీ.బీ.సీ జనరల్ సెక్రటరీ మరియు టీసీబీసీ క్యాంపస్ ఇంఛార్జ్ మహా పూజ్య.జయరావు పొలిమెర (ఏలూరు పీఠాధిపతులు) గారి ఆధ్వర్యంలో జరిగాయి.

టీసీబీసీ క్యాంపస్ లో ఉన్న గురువులంతా ప్రత్యేక ఆరాధనలో పాల్గొన గొప్పగా సేవలందించినటువంటి గురుపుంగవులను దేవునికి సమర్పిస్తూ రాబోవు కాలంలో కూడా వారిని దేవుడు దీవించి కాపాడాలని ప్రార్థిస్తూ నూతనగా పదవిని స్వీకరించిన గురువులను దేవుడు తమ పాద సేవలో పదిలము చేయాలని ప్రార్ధించారు.

తెలుగు కతోలిక పీఠాధిపతుల సమైక్య నూతన ఉప కార్యదర్శిగా ఎన్నిక కాబడిన గురుశ్రీ రాజు అలక్స్ గారు భాద్యతను స్వీకరించారు. గురుశ్రీ రాజు అలక్స్ గారు హైదరాబాద్ అగ్రపీఠానికి చెందినవారు.

Add new comment

7 + 0 =