"కోడూరుమాత మహోత్సవ నవ శనివారాంజలి"

విశాఖ అతిమేత్రాసనంలో  కోడూరుమాత మహోత్సవం ప్రతి ఏటా సెప్టెంబర్ రెండవ శనివారం జరుగుతుంది. వివిధ ప్రాంతాలనుండి  భక్తులు  కోడూరుమాత ను దర్శించుకుంటారు.  కోడూరుమాత మహోత్సవాన్ని  పురస్కరించుకొని ఏ జులై నెల రెండవ శనివారం మొదలు వరుసగా రాబోయే తొమ్మిది శనివారాలు  "కోడూరుమాత మహోత్సవ నవ శనివారాంజలి"  అనే కార్యక్రమాన్ని పుణ్యక్షేత్రం చేపడుతోంది. విశాఖ అతిమేత్రాసన ఆధ్యాత్మిక ప్రసంగీకులు, కోడూరుమాత పుణ్యక్షేత్ర డైరెక్టర్ గురుశ్రీ యుగళ్ కుమార్ గారి ఆద్వర్యం లో ఈ కార్యక్రమం జరగనున్నది. గురుశ్రీ యుగళ్ కుమార్ గారు మాట్లాడుతూ ప్రతి శనివారం ఉదయం 8గంటలకు అఖండ జపమాల, దివ్య కారుణ్య జపమాల, దేవుని వాక్య పరిచర్య  మరియు దివ్య బలిపూజ  నిర్వహిస్తున్నారని,  వచ్చిన భక్తులకు ప్రేమ విందు ను కూడా ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు. భక్తులందరిని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నారు.

 

 

Add new comment

12 + 6 =