కథోలిక రేడియో శ్రోతలకు శుభవార్త

శుభవార్తరేడియో వెరితాస్ మొబైల్ యాప్

కథోలిక రేడియో శ్రోతలకు శుభవార్త 

 

ఇక పై మీరు 

అనుదిన ప్రార్ధనలు

అనుదిన పూజా పఠనాలు 

ప్రసంగాలు

సుమధుర భక్తి గీతాలు

రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో జరిగే నేటి వార్తా విశేషాలు

 

రేడియో వెరితాస్ యాప్ ద్వారా వినవచ్చు 

 

రేడియో వెరితాస్ మొబైల్ యాప్ ను డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి, దైవ వాక్కును విని ఆనందించండి.

Add new comment

8 + 8 =