అశృనివాళి

అదిలాబాద్ మేత్రాసనం, మంచిర్యాల,  క్రీస్తుజ్యోతి ప్రావిన్స్, కార్మెల్ మాత సభకు చెందిన సిస్టర్ లిసా మానుయేల్ గారు 26 మే 2022న ప్రభువునందు నిద్రించారు.

సిస్టరుగారి ఆత్మకు నిత్యవిశ్రాంతి కలగాలని ఆ దేవాదిదేవుని ప్రార్ధిస్తూ అమృతవాణి మరియు రేడియో వెరితాస్ ఆసియ తెలుగు విభాగం వారు సమర్పిస్తున్న అశృనివాళి

Add new comment

14 + 2 =