అభినందన సుమాంజలి

ArchBishopఅభినందన సుమాంజలి

అభినందన సుమాంజలి

జోసఫ్ పామ్ ప్లేని గారు తెలిచేరి పీఠానికి నూతన అగ్రపీఠాధిపతిగా నియమితులైయ్యారు. 11 డిసెంబర్ 1969 లో జన్మించిన జోసఫ్ గారు 30 డిసెంబర్ 1997 న గురువుగా అభిషిక్తులయ్యారు. అనంతరం 2001 వరకు విచారణ గురువుగా పలు విచారణలతో బాధ్యతలు నిర్వహించిన ఆయన 2001 నుండి 2006 వరకు బెల్జియం లో డాక్టరేట్ చదువును పూర్తి చేసారు. 01 సెప్టెంబర్ 2017 న ఆయన సహాయక పీఠాధిపతిగా నియమితులై 28 నవంబర్ 2017 న పీఠాధిపతులుగా అభిషిక్తులైయ్యారు. 15 జనవరి 2022 న ఆయనను తెలిచేరి పీఠానికి నూతన అగ్రపీఠాధిపతిగా నియమిస్తున్నట్లు పాపు గారి నుండి ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి. 

జోసఫ్ పామ్ ప్లేని గారు రానున్న కాలంలో విశ్వాసులను దైవ మార్గంలో నడిపించాలని కోరుకుంటూ అమృతవాణి మరియు రేడియో వెరితాస్ ఆసియ తెలుగు వారి అభినందనలు.

Add new comment

8 + 3 =