SAINT OF THE DAY – October 3 ఇద్దరు ఎవా ల్డు సోదరులు|TWO EWALDS

గురువులు, వేదసాక్షులు క్రీ॥శ॥ - 695 ఉత్తర ఉంబియాలో జన్మించి 7వ శతాబ్దంలో జీవించి క్రైస్తవ గురువులైన ఆంగ్లోసాగ్జను అన్నదమ్ములే ఈ ఇద్దరు ఎవాల్డులు. సువార్తా ప్రచారం చేసేందుకు వారు ఐర్లాండు నుండి పాత సాగ్జను దేశంలోని పశ్చిమ ఫాలియాకు వెళ్లారు. వీరు హాలెండు దేశంకు వెళ్లి సత్యవేదం బోధించిన పునీత  విల్లి బ్రార్డుగారిని మాతృకగా తీసికొని తమ సువార్తా సేవను కొనసాగించారు. ఈ ఇద్దరి పేర్లుకూడ 'ఎవాల్డు’ అయి ఉండటాన వారిని గుర్తుపట్టేందుకు వారి జుట్టును గమనించేవారు ప్రజలు.

ఒకరికి నల్లజుట్టు ఉండేది. కాన వారిని నల్ల ఎవాల్డు అనేవారు. రెండవ వారికి తెల్లజుట్టు ఉండేది. కనుక వారిని తెల్ల ఎవాల్డుగా గుర్తించేవారు. వేదాంత పండితులే కాక పట్టుదల ఉత్సాహంవారిలో ఉప్పొంగేది. ఒకరిని మించినవారు ఇంకొకరుగా ఉండేవారు. క్రీ॥శ॥ 694లో జర్మనీ దేశానికి ఎవాల్డులు ఇద్దరు కలసివెళ్లారు. అక్కడ ఒక అధికారిని కలసి, ఉండేందుకు ప్రభు సేవ చేసుకునేందుకు తాత్కాలికంగా చోటు అడిగారు. ఆయన తన ఇంటిలోనే ఒక ప్రక్కగదిని వారికి విడిదిగా ఇచ్చాడు. ఆ ఇద్దరు గురువులు కీర్తనల గ్రంథం వల్లెవేస్తూ, దైవ సంకీర్తనలు గానంచేస్తూ అనుదినం దివ్యబలిపూజ అర్పించుకుంటు కాలంగడుపసాగారు. అయితే స్థానికంగా ఉన్న అన్యమత ఛాందస్సులు కొందరు ఎవాల్డు సోదరులను కనిపెట్టుకొని వున్నారు. అధికారి ఇంట్లో ఉండి ఎప్పుడు ఆయన్ను మార్చివేసి తమ గ్రామదేవతలను దేవుళ్లను కాదనిపిస్తారోయని తెగ కలవరిపడిపోయేవారు. తమ ఉక్రోషాన్ని ఉగ్గబట్టుకోలేక వారు ఒకరోజు ఎవాల్డు సోదరులను సమీపించి కొట్టి హింసించి కత్తులతో పొడిచి గురుహత్యాపాతకు లయ్యారు.

ఈ విషయం రాజ్యపాలకునకు తెలిసి విషయాన్ని తన దృష్టికి తీసుకొని రాకుండా చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసికొని హత్యానేరానికి పాల్పడినందుకు ఆగ్రహించి ఆ హంతకులను గాలించి వారి ఇండ్లను తగులబెట్టించి వారికి కూడ మరణశిక్ష విధించి వధించాడు. పునీత బెడెగారు ఆ ఎవాల్డు వేదసాక్షులుగురించి వ్రాశారు. వారి మృత కళేబరాలు రీన్ నదిలో విసరివేయబడగా వారి అనుచరులు కొందరు పరలోకపు వెలుగులో ఆ దేహాల్ని కనుగొని వెలుపలకు గొని తెచ్చి వేదసాక్షులుగా వారిని గౌరవించి వందనసలిపారు. వారి మృతావశేషాల్ని కొలోనె (జర్మనీ) పట్టణంలోని పునిత కుని బెర్టుదేవాలయంలో భద్రపరచబడినాయి.

.#rvatelugu #rvapastoralcare #saints

The Two Ewalds (or Two Hewalds) were Saint Ewald the Black and Saint Ewald the Fair, martyrs in Old Saxony about 692. Both bore the same name, but were distinguished by the difference in the colour of their hair and complexions. They began their mission labours about 690 at the ancient Saxons country, now part of Westphalia, and covered by the dioceses of Münster, Osnabrück, and Paderborn. They are honored as saints in Westphalia.

The two priests were companions, both natives of Northumbria, England. According to the example of many at that time, they spent several years as students in the schools of Ireland. Ewald the Black was the more learned of the two, but both were equally renowned for holiness of life. They were apparently acquainted with St. Willibrord, the Apostle of Friesland, and were animated with his zeal for the conversion of the Germans. Some sources number them among the eleven companions of that saint. More probably, however, they set out from England after St. Willibrord's departure, in an attempt to convert their own cousins in Old Saxony.

They entered upon their mission about 690. The scene of their labours was the country of the ancient Saxons, now part of Westphalia, and covered by the dioceses of Münster, Osnabrück, and Paderborn. At first the Ewalds took up their abode in the house of the steward of a certain Saxon earl or ealdorman (satrapa). Bede remarks that "the old Saxons have no king, but they are governed by several ealdormen [satrapas] who during war cast lots for leadership, but who in time of peace are equal in power" (Historia ecclesiastica gentis Anglorum, V, 10). The steward entertained his two guests for several days, and promised to conduct them to the chieftain. They intended to convert him and so affirmed they had a message of considerable importance to deliver to him.

The pagan Saxons, witnessing these activities of the Christian priests and missionaries, began to suspect that the Ewalds planned to convert their over-lord, destroy their temples and supplant their religion. Inflamed with jealousy and anger, they resolved that the Ewalds should die. An uprising followed and both priests were quickly seized. Ewald the Fair was killed quickly by sword; Ewald the Black was tortured and torn limb from limb, after which both their bodies were cast into the Rhine. This is understood to have happened on 3 October at a place called Aplerbeck, today a district of Dortmund, where a chapel still stands. When the ealdorman heard of what had been done, he became angry and fearful of reprisals, and punished the murderers by putting them to death and burning their villages.

Christian sources describe various miracles after the priests' deaths, including their martyred bodies being miraculously carried against the stream for the space of forty miles to the place in which the companions of the Ewalds were residing. As they floated along, says the Catholic Encyclopedia, "a heavenly light, like a column of fire, was seen to shine above them." Even the murderers are said to have witnessed the miraculous brightness. Moreover, one of the martyrs appeared in vision to the monk Tilmon (a companion of the Ewalds), and told him where the bodies would be found: "that the spot would be there where he should see a pillar of light reaching from earth to heaven". Tilmon arose and found the bodies, and interred them with the honours due to martyrs. From that time onwards, the memory of the Ewalds was annually celebrated in those parts. A spring of water is said to have gushed forth in the place of the martyrdom.

Pepin, Duke of Austrasia, having heard of the wonders that had occurred, caused the bodies to be buried in Cologne, where they were solemnly enshrined in the collegiate church of St. Kunibert. The heads of the martyrs were bestowed on Frederick, Bishop of Münster, by Archbishop Anno of Cologne, at the opening of the shrine in 1074. These relics were probably destroyed by the Anabaptists in 1534. When Saint Norbert visited Cologne, in 1121, he obtained two small vessels containing the relics of several saints, and among them were bones of the sainted Ewalds. These were deposited either at Prémontré or at Floreffe, a Premonstratensian monastery in the province of Namur. The two Ewalds are honoured as patrons in Westphalia, and are mentioned in the Roman Martyrology on 3 October. Their feast is celebrated in the dioceses of Cologne and Münster.The Saxons were eventually converted to Christianity by force in the 8th century by Charlemagne.

Until the martyrdom of Saint Boniface in 754, the Ewalds were the last missionaries to be martyred in this area. Their deaths were undoubtedly due to a lack of support from the worldly rulers: "Ohne den fränkischen Schutz lebte ein Missionär nicht lange genug, um seine Lehre genauer zu erläutern," ("Without the Franconian protection, a missionary did not live long enough to explain his teaching more closely") according to Franz Staab.

Add new comment

7 + 11 =