SAINT OF THE DAY – October 1 పునీత చిన్న తెరేసమ్మ|ST. THERESE OF CHILD JESUS

(ఫ్రెంచ్ కార్మెల్‌సభ కన్యస్త్రీ, లిసీయు తెరేస-చిన్ని పుష్పం - బాలయేసుని చిన్న తేలేసి అని నామాంతరములు. విమానం (చోదకులు నడుపువారు, పూల వ్యాపారులు, విదేశీ సువార్తీకులు, మరియు ఫ్రాన్సుదేశ పాలక పునీతురాలు క్రీ||శ|| 1873 - 1897) పునీత చిన్న తెరేసమ్మగారు ఫ్రాన్సుదేశంలోని అలెన్ సోన్ పట్టణంలో క్రీ||శ||  1873 జనవరి 2వ తేదీన పుట్టారు. తండ్రి పేరు లూయిస్. మార్టిన్ తలిపేరు జెలీగుయేరిన్. వారు ఒక గురువు, ఒక కన్యస్త్రీ అయి ఉండాల్సినవారు. కాని తామొకటి తలస్తే దైవం ఒకటి తలంచునట్లుగా వారు దంపతులయ్యారు. తమకు కలిగిన సంతానాన్ని దైవ సేవకే అంకితం చేస్తామని వాగ్దానం చేసుకున్నారు. దేవుని దయవల్ల వారికి 9 మంది సంతానం కలిగారు. వారిలో ఇరువురు ఆడపిల్లలు ఇరువురు మగపిల్లలు వారు పుట్టిన కొన్ని మాసాలకే మరణించారు. అయితే వారి కడగొట్టు సంతానమే మరియ ఫ్రాంకోయిన్ తెరేస. ఈ తెరేసగారి కంటే పెద్దవారైన సంతానం అందరి పేర్లకు ముందు మరియ పేరు తప్పక ఉండేది. ఆ తల్లి పై వారికున్న భక్తి ప్రపత్తులు అంత గొప్పవి. అయితే లూయిస్ మార్టిన్ వల వ్యాపారి కాగా ఆయన భార్య లేసులు అల్లికలో దిట్ట. ఆ ఇద్దరు సంపాదనతోనే వారు ధనవంతులయ్యారు కూడా.

అయితే తెరేసగారితో సహ జీవితులైన వారు 5గురూ ఆడపిల్లలే. అందులో ముగ్గురు కార్మెలు మఠంలో కన్యస్త్రీలుగా దేవుని సేవ చేస్తుండగా మరో ఆమె 'విజిటేషన్' సభలో మఠకన్యగా ఉన్నారు. చివరి సంతానమైన చిన్న తెరేసమ్మగార్ని వారి మూడవ ఏటనే దేవునికి అర్పించుకున్నారు. ఆ పిమ్మట కొన్ని మాసాలకే వారితల్లి జెలీగ్వెరిన్ దీర్ఘ జబ్బువల్ల 1877లో మరణించింది. భార్య మరణానంతరం లూయిస్ మార్టిన్ ఆలోచించి మంచి వాణిజ్య కేంద్రమైన లిసీయుక్స్ నగరంలో 'లెసుయిస్సోన్నెట్స్' పేరుగల అందమైన భవనాన్ని కొని తన నివాసాన్ని వ్యాపారాన్ని అందులోకి మార్చాడు. తన 5గురు ఆడపిల్లలు తనతోనే ఉన్నారు.అటి పరిస్థితుల్లో చిన్న తెరేస తన అక్కల పెంపకంలోనే పెరిగారు. అప్పటికి పెద్దక్క మరియకు కేవలం 13 సం||ల ప్రాయం. ఇంటి పనులు చూసుకునేది. • ఆమె పోలీస్ చెల్లెళ్లయిన లియోని, సెలీన్ మరియు తెరేసలకు ఆలన తను చూస్తూ సత్యోపదేశం నేర్పించేది. ఈమెనే తెరేస తల్లిలా భావించారు. తన

అడుగుజాడల్లో నడుస్తున్న తెరేసమ్మగారు తన 8వ ఏట పునీత బెనడికు అల పాఠశాలలో ప్రవేశించి చదువుకున్నారు. ఇంతలో తనను అమలా చూసుకునే అక్క మరియ పౌలీన కన్యస్త్రీ కావడానికి కార్మెల్ మఠంలో చేరింది. దిగులుతో జబ్బు పడి తెరేసగారు మంచం పట్టారు. ఎన్ని మందులు వాడినా నయంకాలేదు. అయితే ఒక రోజు తన గదిలో ఉన్న దేవమాత స్వరూపం చూసి తదేకంగా ప్రార్థించింది. అంతే అద్భుతంగా స్వస్థత చేకూరింది మరియు వారికి తన 10వ ఏట 1884 మే 8వ తేదీన కొత్త దివ్య సత్రసాదం ఇవ్వబడింది. తన దేహం దేవుని ఆలయంగా భావించి శుచి శుద్ధి పాటించారు. 2

తెరేసగారు ఇంట్లో కడపటి బిడ్డ అవడంచే చిన్న తెరేస అంటారు. వీరి అక్క ఒకామె పేరుకూడా మరియ లియోని తెరేస కావడంవల్లకూడ గుర్తుకోసం చిన్నామెను చిన్న తెరేస అనేవారు. బొద్దుగా ముద్దుగా ఉండే ఈ పాపను చిన్న పుష్పం, చిన్న రాణి అనికూడ పిల్చేవారు. వీరు దీనత్వం, నిరాడంబరత అనే చిన్న మార్గం ఎంచుకున్నందున కూడ చిన్న తెరేస అనేవారు.చిన్న తెరేసగారి ముగ్గురు అక్కలు కార్మెలుసభలో కన్యస్త్రీలవ్వగా ఒక అక్క విజిటేషన్ సభలో మఠకన్య అయ్యింది.

తానుకూడ కార్మెలు మఠంలో చేరతానని చిన్న తెరేస పెద్దలను కోరింది. వారికి అప్పుడు 15 ఏండ్లు ప్రవేశించాయి. కనీసం 16 సంవత్సరాలైనా ఉంటేనే అనుమతిస్తారు. ఈ కారణంవల్ల వారికి అనుమతి లభించలేదు. తాను పెద్ద దానిలా కనబడాలని పెద్ద తలకొప్పు వేసుకొని పెద్ద సైజు దుస్తులు ధరించేది. అయినా అనుమతి దొరకలేదు. అయితే 13వ లియో (సింహరాయలు) పోపుగారు తమ గురుత్వ స్వర్ణ జూబిలీ సందర్భంగా రోములో 1887 నవంబరు 20న ఆదివారం జరిగే ఉత్సవానికి చిన్న తెరేస వారి తండ్రితో యాత్రగా రోము చేరుకున్నారు. మోకరిల్లి పోపుగారి ఉంగరం ముద్దాడి తన సమస్యను తెల్పారు. పోపుగారు నవ్వి మఠ పెద్దలు చెప్పినట్లు నడచుకొమ్మని సలహా ఇచ్చారు.

ఎట్టకేలకు 16 సం||లు వయస్సు ప్రవేశించి మూడు నెలలు గడచిన పిమ్మట చిన్న తెరేసకు పెద్దల అనుమతి లభించి 1888 ఏప్రిల్ 9వ తేదీన లిసీయుక్స్ ఒకసారి ఈ చిన్న సిస్టరుగారు తోట పనిచేస్తూ దేవుని పాటను గానం చనుండగా ఒక చిన్న బాలుడు వారి! దర్శనమయ్యాడు. చిన్న తెలీన ఆ బాలుని ఎతుకొని ముద్దాడి 'నీ పేరేంటి ?' అని లాలనగా అడిగారు. ముందు నీ పేరు చెప్పు , అని బాలుడు అడగా “బాల యేసుపు యొక్క చిన్న తెరేస" అని చెప్పగా ఆ బాలుడు బదులుగా 'నా పేరు చిన్న తెస యొక్క బాలయును' అని అదృశ్యమయ్యాడు. అప్పుడు అర్థమైంది. చిన్న తెరేసర్క ఆనిప్పటి వరకు మాట్లాడింది స్వయంగా దివ్య బాలయేసుతోనేనని,

స్వేచ్చను అణచుకొనుటలోనే తపో సంపన్నత ఇమిడి ఉందని చిన్న తెరేసమ్మగారు తలపోశారు. మఠకట్టుబాట్లు గౌరవించటం, పెద్దల ఆజ్ఞలను విధేయించటం, విరామ సమయాల్లో కాలం వెళ్లబుచ్చక వృద్ధ మఠవాసినుల బట్టలు ఉతకడం, ఎండబెట్టి, మడత పెట్టి వారికి అందించడం చేసేవారు. తనకు అవసరం ఉన్న వస్తువుల్నికూడ తోడి సిస్టర్లకు ఇచ్చి తాను "స్వేచ్ఛాపూర్వక దారిద్ర్యం అనుభవించేవారు,

చిన్న తెరసమ్మగాం మంచిపనులు, మాతృకచూసి ముర శ్రేష్ఠరాలమ్మగారు తెరేసు కార్మాలు సభలో కస్య స్త్రీలగుటకు వచ్చిన నివీసులపై పెద్దగా నియమించారు. ఈ బాధ్యతలను సమర్థతో నెరవేర్చారు. చిన్న తెరసమ్మగారు, దేవుని

ప్రేమ, సోదర ప్రేమ, విశ్వాసంలో బలపడాలని వారికి ఆచరణాత్మకంగా బోధించేవారు. ఎవరేమైనా తప్పు చేస్తే తల్లి ప్రేమతో వారిని సరిదిద్దుకునేలా చేసేవారు. ఇల్లు, గుడి, తోటపనుల్లో, బైబిలు పరసంలో వారిని నిషాతుల్ని చేసేవారు. అయితే వారి మఠ శ్రేష్ఠు రాలమ్మగారి ఆదేశం చొప్పున చిన్న తెరేసగారు 'ఒక ఆత్మయొక్క గాథ' పేరుతో తమ స్వీయ చరిత్రను వ్రాశారు,

చిన్న తెరేసమ్మగారి తండ్రి తన వృద్ధాప్యంలో 1894 జూలై 29న చనిపోగా చిన్నతెరేసగారు ఉత్తరించు స్థల ఆత్మల విమోచనకై ప్రత్యేక ప్రార్థనలు సల్చారు. ఆ రోజుల్లో అంత చిన్న ప్రాయంలోనే చిన్న తెరేసగార్కి క్షయరోగం సంప్రాప్తించింది, వారి ముఖంలో చిరునవ్వులు మాత్రం చెరిగిపోలేదు. తనకు మరణం ఆసన్నమైందని తెలసు కున్నారు కాబోలు. “నా పరలోక జీవితాన్ని భూలోక వాసుల మేలుకోసమే ఉపయోగిస్తాను. నా మరణానంతరం రోజాపూల వర్షం కురిపిస్తాను, ప్రపంచమంతా నన్ను అభిమానిస్తారు” అని ప్రవచనం చెప్పారు. 1897 జూలై 30న వారికి కడపటి సంస్కారం ఐన అవస్థాభ్యంగం ఇవ్వబడింది. 1897 ఆగష్టు 16న రక్తం క్రక్కుకొనుటవల్ల జ్ఞాన వింధంగానే సత్ప్రసాదం లో కొన్నారు. 1897 సెప్టెంబరు 30వ తేదీన సాయంత్రం 7.00 గంటలకు స్వర్గస్తులయ్యారు.

మరణానంతరం చిన్న తెరేసమ్మగారు ఒక కన్యస్త్రీకి దర్శనమై 'నా సమాధి తెరువ బడుతుంది. నా అస్థికల ద్వారా అనేక అద్భుతాలు జరుగుతాయి.' అని చెప్పి అంతర్ధాన మయ్యారు. వారు చెప్పినట్లుగానే 1910 సెప్టెంబరు 5న వారి సమాధి తెరవబడింది. వారిని ప్రార్థించిన వారు ఎందరికో అద్భుత మేలులు ఒనగూరాయి. 11వ భక్తినాథ పోపుగారి ద్వారా 1923లో ధన్యత పట్టాను 1925లోను పునీత పట్టానిచ్చి 'శ్రీ సభ వారిని గౌరవించింది. 1927లో చిన్న తెరేసమ్మగారు తమ ప్రార్థన, ఆదర్శం, తర్ఫీదు ద్వారా వేద వ్యాపకంలో పునీత ఫ్రాన్సిసు శౌరి వారంతటి గొప్పవారని అదే పరిశుద్ద పోపుగారు బిరుదమునిచ్చి కొనియాడారు. తెరేస అనేది ఒక దీవి పేరు.

 Thérèse Martin was born at Alençon, France on 2 January 1873. Two days later, she was baptized Marie Frances Thérèse at Notre Dame Church. Her parents were Louis Martin and Zélie Guérin. After the death of her mother on 28 August 1877, Thérèse and her family moved to Lisieux. Towards the end of 1879, she went to confession for the first time. On the Feast of Pentecost 1883, she received the singular grace of being healed from a serious illness through the intercession of Our Lady of Victories. Taught by the Benedictine Nuns of Lisieux and after an intense immediate preparation culminating in a vivid experience of intimate union with Christ, she received First Holy Communion on 8 May 1884. Some weeks later, on 14 June of the same year, she received the Sacrament of Confirmation, fully aware of accepting the gift of the Holy Spirit as a personal participation in the grace of Pentecost.

 She wished to embrace the contemplative life, as her sisters Pauline and Marie had done in the Carmel of Lisieux, but was prevented from doing so by her young age. On a visit to Italy, after having visited the House of Loreto and the holy places of the Eternal City, during an audience granted by Pope Leo XIII to the pilgrims from Lisieux on 20 November 1887, she asked the Holy Father with childlike audacity to be able to enter the Carmel at the age of fifteen. On 9 April 1888 she entered the Carmel of Lisieux. She received the habit on 10 January of the following year, and made her religious profession on 8 September 1890 on the Feast of the Birth of the Blessed Virgin Mary.

        In Carmel she embraced the way of perfection outlined by the Foundress, Saint Teresa of Jesus, fulfilling with genuine fervour and fidelity the various community responsibilities entrusted to her. Her faith was tested by the sickness of her beloved father, Louis Martin, who died on 29 July 1894. Thérèse nevertheless grew in sanctity, enlightened by the Word of God and inspired by the Gospel to place love at the centre of everything. In her autobiographical manuscripts she left us not only her recollections of childhood and adolescence but also a portrait of her soul, the description of her most intimate experiences. She discovered the little way of spiritual childhood and taught it to the novices entrusted to her care. She considered it a special gift to receive the charge of accompanying two "missionary brothers" with prayer and sacrifice. Seized by the love of Christ, her only Spouse, she penetrated ever more deeply into the mystery of the Church and became increasingly aware of her apostolic and missionary vocation to draw everyone in her path.

        On 9 June 1895, on the Solemnity of the Most Holy Trinity, she offered herself as a sacrificial victim to the merciful Love of God. At this time, she wrote her first autobiographical manuscript, which she presented to Mother Agnes for her birthday on 21 January 1896. Several months later, on 3 April, in the night between Holy Thursday and Good Friday, she suffered a haemoptysis, the first sign of the illness which would lead to her death; she welcomed this event as a mysterious visitation of the Divine Spouse. From this point forward, she entered a trial of faith which would last until her death; she gives overwhelming testimony to this in her writings. In September, she completed Manuscript B; this text gives striking evidence of the spiritual maturity which she had attained, particularly the discovery of her vocation in the heart of the Church.

        While her health declined and the time of trial continued, she began work in the month of June on Manuscript C, dedicated to Mother Marie de Gonzague. New graces led her to higher perfection and she discovered fresh insights for the diffusion of her message in the Church, for the benefit of souls who would follow her way. She was transferred to the infirmary on 8 July. Her sisters and other religious women collected her sayings. Meanwhile her sufferings and trials intensified. She accepted them with patience up to the moment of her death in the afternoon of 30 September 1897. "I am not dying, I am entering life", she wrote to her missionary spiritual brother, Father M. Bellier. Her final words, "My God..., I love you!", seal a life which was extinguished on earth at the age of twenty-four; thus began, as was her desire, a new phase of apostolic presence on behalf of souls in the Communion of Saints, in order to shower a rain of roses upon the world.

        She was canonized by Pope Pius XI on 17 May 1925. The same Pope proclaimed her Universal Patron of the Missions, alongside Saint Francis Xavier, on 14 December 1927. Her teaching and example of holiness has been received with great enthusiasm by all sectors of the faithful during this century, as well as by people outside the Catholic Church and outside Christianity. On the occasion of the centenary of her death, many Episcopal Conferences have asked the Pope to declare her a Doctor of the Church, in view of the soundness of her spiritual wisdom inspired by the Gospel, the originality of her theological intuitions filled with sublime teaching, and the universal acceptance of her spiritual message, which has been welcomed throughout the world and spread by the translation of her works into over fifty languages.

        Mindful of these requests, His Holiness Pope John Paul II asked the Congregation for the Causes of Saints, which has competence in this area, in consultation with the Congregation for the Doctrine of the Faith with regard to her exalted teaching, to study the suitability of proclaiming her a Doctor of the Church.On 24 August, at the close of the Eucharistic Celebration at the Twelfth World Youth Day in Paris, in the presence of hundreds of bishops and before an immense crowd of young people from the whole world, Pope John Paul II announced his intention to proclaim Thérèse of the Child Jesus and of the Holy Face a Doctor of the Universal Church on World Mission Sunday, 19 October 1997.

 

Add new comment

3 + 6 =