పునీత బప్తిస్మ యోహాను శిరచ్ఛేదము |August 29

పునీత బప్తిస్మ యోహాను శిరచ్ఛేదము

★★★పునీత బప్తిస్మ యోహాను శిరచ్ఛేదము★★★ (జ్ఞానస్నానాలిచ్చిన ప్రవక్త | క్రీస్తుకు ముందుగా పంపబడిన దూత | హతసాక్షి క్రీIIశII - 29)

దేవుని దగ్గర నుండి వచ్చిన ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు.అతని పేరు యోహాను. ప్రజలందరూ తన ద్వారా ఆ వెలుగును నమ్మడం కోసం అతడు ఆ వెలుగుకు సాక్షిగా ఉండడానికి వచ్చాడు. ఈ యోహానే ఆ వెలుగు కాదు. కానీ ఆ వెలుగును గురించి సాక్ష్యం చెప్పడానికి వచ్చాడు.
యేసుక్రీస్తు నిజమైన వెలుగు. ఈ వెలుగు ప్రతి వ్యక్తినీ వెలిగిస్తూ ఉంది.లోకం అంతా ఆయన ద్వారానే కలిగింది. ఆయన లోకంలో ఉన్నాడు. అయినా లోకం ఆయనను తెలుసుకోలేదు.
యోహాను ఆయనను గురించి పెద్ద స్వరంతో ఇలా సాక్ష్యం చెప్పాడు, “నా వెనుక వచ్చేవాడు నాకు ముందే ఉన్నవాడు కాబట్టి ఆయన నాకంటే గొప్పవాడు, అంటూ నేను ఎవరిని గురించి చెప్పానో ఆయనే ఈయన.”

పునీత బప్తిస్మ యోహోనుగారు జెరుసలేము పవిత్రనగర దాపులోని అయిన్  కరీం అనే ఊళ్లో జూన్‌ 24న పుట్టారు. తండ్రి పూజారియైన జకరయా.తల్లి  ఎలిజబెత్‌. ఈమె కన్య మరియాంబకు దగ్గరి బంధువురాలు. యూదయసీమలో కీ॥శ!! 29 వరకు యెడారుల్లో ఒక బుషిగా జీవించినట్లు చరిత్ర చెబుతోంది.యొర్దాను నదీతీరంలో ఆయన సంచరిస్తూ రాబోవు క్రీస్తు దేవునిగూర్చి ప్రవచిస్తూ “పశ్చాత్తాప్తులుకండి. దైవరాజ్యం సమీపింపబోతోంది'' అని పలికారు. ఎందరో ప్రజలు ఆయన మాట విన తరలివచ్చేవారు. క్రీస్తుకు కాబోయే శిష్యులుకూడ వారి మాటలు విన్నవారే.

ఏసుప్రభువుకు జ్ఞానస్నానమిచ్చింది బప్తిస్మ యోహానుగారే, ఆ సందర్భంలోని “ఇదిగో ! దేవుని గొర్రెపిల్ల. లోకపాపాల్ని తొలగించేవారు.” అని ప్రకటించారు. యొర్దాను నది ఒడ్డు పాడవునా సంచరించి ప్రబోధించారు.

పునీత మార్కు సువార్తాలో బప్తిస్మ యోహానుగారి మరణంగూర్చి స్పష్టంగా పేర్కొనబడింది. ఆనాటి పాలకుడైన హెరోదురాజు అందగత్తెయైన తన తమ్ముని భార్యయైన హెరోదియాను అక్రమంగా పెండ్లాడటాన్ని ఆక్షేపించారు .యోహాను సరిదిద్దుకొమ్మని హెచ్చరించారు. అదే జరిగితే తన రాణి హోదాకు భంగం కలుగుతుందని హేరోదియా కుట్రపన్నింది.హేరోదు రాజు జన్మదినం సందర్భంగా తన కుమార్తె సలోమీచేత అద్భుతంగా నాట్యమాడ పురమాయించింది.అదే జరిగి రాజు ఒక కోరిక కోరుకోమనగా హెరోదియా మాట చొప్పున ఆ బాలిక యోహానును శిరచ్చేదంగావించి తల తెచ్చి,ఇమ్మని కోరింది.తన పంతం నెరవేర్చుకుంది.బప్తిస్మ యోహానుగారు క్రీ!!శ!! 29 ఆగస్టు 29న మరణించారు.

యోహాను శిరచ్చేదం సంఘటన్ని ఒక ఉత్సవంగా శ్రీసభ కొనియాడుతోంది.ఆయన మరణం ఏసుప్రభుని మరణానికి పోలి ఉండటమే అందుకు కారణం.ఏసుకు వలే యోహానుగారుకూడ మవునంగా నిస్సహాయంగా మరణాన్ని స్వాగతించారు.చిన్న నెపంతో పగ, ద్వేషం, మానవ పిరికితనం, కూరత్వంకు బలిపశువయ్యారు.

Saint John the Baptist was called by God to be the precursor of His divine Son. In order to preserve his innocence spotless, and to improve upon the extraordinary graces which he had received in his earliest infancy, he was directed by the Holy Spirit to lead an austere and contemplative life in the wilderness. There he devoted himself to the continuous exercise of devout prayer and penance.

When Saint John was thirty years old, the faithful minister of the Lord began to discharge his mission. Clothed with the garments of penance, he announced to all men the obligation weighing upon them of washing away their iniquities with the tears of sincere compunction. He proclaimed the Messiah, who was of his own age but whom he had never seen when one day Jesus came to be baptized by him in Jordan. Saint John was received by the poor folk as the true herald of the Highest God, and his voice was, as it were, a trumpet sounding from heaven to summon all men to avert the divine judgments. Souls were exhorted by him to prepare themselves to reap the benefit of the mercy offered them.

When the tetrarch Herod Antipas, in defiance of all laws divine and human, married Herodias, the wife of his brother Philip who was yet living, Saint John the Baptist boldly reprimanded the tetrarch and his accomplice for so scandalous an adultery. Herod, motivated by his lust and his anger, cast the Saint into prison. About a year after Saint John had been made a prisoner, Herod gave a splendid entertainment to the official world of Galilee. Salome, a daughter of Herodias by her lawful husband, pleased Herod by her dancing, to the point that he made her the foolish promise of granting whatever she might ask.

Salome consulted with her mother as to what to ask, and that immoral woman instructed her daughter to demand the death of John the Baptist, and that the head of the prisoner should be immediately brought to her on a platter. This barbaric request startled the tyrant himself, but governed by human respect he assented and sent a soldier of his guard to behead the Saint in prison. Thus died the great forerunner of our blessed Saviour, some two years after his entrance upon his public ministry, and a year before the death of the One he announced.

 

Add new comment

7 + 9 =