గుడలూప్ మరియ మాత

క్రీ.శ. 1531 డిసెంబరు 9న అనగా మెక్సికోను స్పానిషు వారు ఆక్రమించుకొని అప్పటికి సరిగ్గా 10 సం.లు నిండాయి. మెక్సికో నగరానికి కొన్ని మైళ్ళ దూరంలోగల ఒక పేటలో జ్వాన్‌డిగో అను ఒక పేద సామాన్య రెడ్‌ ఇండియన్‌ ఉండేవాడు. వారు కతోలిక మతంలోనికి మారి కేవలం ఒక తరం గడిచింది. ఒకరోజు అతడు మెక్సికో నగరంలోగల ఒక దేవాలయంలో దివ్యపూజా బలిలో పాల్గొని ఉపదేశికి ఇవ్వబడే సూచనలు తెలుసుకోవడానికి బీడుభూమి మార్గాన నడచుకొంటూ బయలు దేరాడు. మార్గ మధ్యలో ‘టెపెయక్‌’ పేరుతో ఒక చిన్న కొండ ఉన్నది. అది కేవలం మెక్సికోకు మూడు మైళ్ళ దూరంలో   ఉన్నది. ఆ చిన్న కొండ దగ్గరకు రాగానే జ్వాన్‌డిగోకు పరిశుద్ధ దేవమాత దర్శనమయ్యారు. తాను నిలబడిన చోట తన పేరిట ఒక పవిత్ర దేవాలయం నిర్మింపబడాలని కోరుకొనుచున్నానని పలికి అదృశ్యమయ్యారు.

జ్వాన్‌డిగో ఆశ్చర్యకరమైన ఆనందముతో స్థానిక బిషప్‌ జుమర్రా గారికి ఈ విషయమును తెలియ జేశాడు. ఏదైనా నిదర్శనం ఉంటే తప్ప తాను నమ్మజాలనని వారు పలికారు. మరో మూడు రోజులైనాక డిసెంబరు 12న  జ్వాన్‌డిగోకు దేవమాత రెండవమారు దర్శన మయ్యారు. అతని వద్ద ఉన్న దుప్పటిలాంటి ముతక వస్త్రాన్ని పరిపించుకొని దానిపై రోజా పుష్పాలను ఆ మరియ తల్లి పేర్చారు. పిమ్మట అంతర్ధాన మయ్యారు.

దుప్పటిని పూలతో సహా తీసుకొని పోయి జ్వాన్‌డిగో స్థానిక బిషప్‌ గారికి ప్రదర్శించారు. వారు ఆ దుప్పటి వస్త్రంపై పరిశీలనగా చూడగా గుడాలుప్‌ మరియమాత బొమ్మ విస్పష్టంగా గోచరించింది. ఇది నిజంగా అద్భుతమేనని నమ్మారు. బిషప్‌ జుమర్రా గారు ‘టెపెయక్‌’ కొండపై గుడాలుప్‌ మరియమాత బృహద్దేవాలయాన్ని (బసిలికా) నిర్మింప జేశారు. ఇది క్రీ.శ. 1709లో ప్రారంభింప బడినది. మరియ తల్లి బొమ్మ అద్భుతంగా అచ్చుకాబడిన ఆ దుప్పటి వస్త్రాన్ని ఆ దేవాలయంలోనే భక్తుల సందర్శనార్ధం ప్రదర్శింప బడినది. ప్రపంచంలో దేవమాత పుణ్యక్షేత్రాలలో ఇది కూడా గొప్పదిగా పేర్కొన బడుతుంది. మెక్సికో ప్రజలు దీనిని తమ జాతీయ సంపదగా గౌరవిస్తారు.

Our Lady of Guadalupe also known as the Virgin of Guadalupe (Spanish: Virgen de Guadalupe), is a Catholic title of the Blessed Virgin Mary associated with a venerated image enshrined within the Minor Basilica of Our Lady of Guadalupe in Mexico City. The basilica is the most visited Catholic pilgrimage site in the world, and the world's third most-visited sacred site. Pope Leo XIII granted the venerated image a Canonical Coronation on 12 October 1895.

According to those Catholic version accounts, the first apparition occurred on the morning of December 9, 1531, when it is said that a native Mexican peasant named Juan Diego experienced a vision of a young woman at a place called the Hill of Tepeyac, which would become part of Villa de Guadalupe, in a suburb of Mexico City.

Speaking to Juan Diego in his native Nahuatl language (the language of the Aztec empire), it was then said that the woman identified herself as the dominant Spanish religion's revered lady Virgin Mary, "mother of the very true deity". She was said to have asked for a church to be built at that site in her native religion's honor.

Based on what was reported as her words, Juan Diego then sought out the archbishop of Mexico City, Fray Juan de Zumárraga, to tell him what had happened. Not unexpectedly, the bishop did not believe Diego, so on the same day, Juan Diego saw the revered image of Guadalupe [described by Catholics as being also the Virgin Mary] for a second time (the second apparition). The story continues saying she then asked him to keep insisting.

On Sunday, December 10, Juan Diego talked to the archbishop for a second time. The latter instructed him to return to Tepeyac Hill, and to ask the lady for a truly acceptable, miraculous sign to prove her identity. That same day, the third apparition occurred when Diego returned to Tepeyac and encountering the same image [ later revised to be called " the Virgin Mary" ], he reported back to her the bishop's request for a sign; she consented to provide one on the following day (December 11).

By Monday, December 11, however, Juan Diego's uncle, Juan Bernardino, had fallen sick so Juan Diego was obliged to attend to him. In the very early hours of Tuesday, December 12, Juan Bernardino's condition having deteriorated overnight, Juan Diego set out to Tlatelolco to fetch a Catholic priest to hear Juan Bernardino's confession and help minister to him on his death-bed.

In order to avoid being delayed by the Virgin and ashamed at having failed to meet her on the Monday as agreed, Juan Diego chose another route around the hill, but the Virgin intercepted him and asked where he was going (fourth apparition); Juan Diego explained what had happened and the Virgin gently chided him for not having had recourse to her. In the words which have become the most famous phrase of the Guadalupe event and are inscribed over the main entrance to the Basilica of Guadalupe, she asked, Am I not here, I who am your mother?. She assured him that Juan Bernardino had now recovered and she told him to gather flowers from the top of Tepeyac Hill, which was normally barren, especially in the cold of December. Juan followed her instructions and he found Castilian roses, not native to Mexico, blooming there.

The Virgin arranged the flowers in Juan's tilma, or cloak, and when Juan Diego opened his cloak before archbishop Zumárraga on December 12, the flowers fell to the floor, and on the fabric was the image of the Virgin of Guadalupe.

The next day, on December 13, Juan Diego found his uncle fully recovered, as the Virgin had assured him, and Juan Bernardino recounted that he too had seen her, at his bed-side (fifth apparition); that she had instructed him to inform the bishop of this apparition and of his miraculous cure; and he said that she had told him she desired to be known under the title of Guadalupe.

The bishop kept Juan Diego's mantle first in his private chapel and then in the church on public display where it attracted great attention. On December 26, 1531 a procession formed for taking the miraculous image back to Tepeyac where it was installed in a small hastily erected chapel. In course of this procession, the first miracle was allegedly performed when an Indian was mortally wounded in the neck by an arrow shot by accident during some stylized martial displays executed in honour of the Virgin. In great distress, the Indians carried him before the Virgin's image and pleaded for his life. Upon the arrow being withdrawn, the victim made a full and immediate recovery.

Juan Diego's tilma has become Mexico's most popular religious and cultural symbol, and has received widespread ecclesiastical and popular support. In the 19th century it became the rallying call of the Spaniards born in America, in what they labeled New Spain. They said they saw the story of the apparition as legitimizing their own indigenous Mexican origin, infused it with an almost messianic sense of mission and identity – thus also legitimizing their armed rebellion against Spain.
 

Add new comment

10 + 8 =