SAINT OF THE DAY - March 16 పునీతహెరిబెర్ట్ | ST. HERBERT

@pjsri

(ఆర్చిబిషప్పు, మతసాక్షి,క్రీIIశII 970-1021) జర్మనీదేశంలో వారు పట్టణంలో పునీత హెరిబెర్జుగారు క్రీ.శll 970లో జన్మించారు. భక్తి విశ్వాసాలలో పెరిగారు. ఇంకా ఇంకా జ్ఞానాన్ని సంపాదించాలనే జిజ్ఞాసకలవారు. బొర్రయిను పట్టణంలో గోర్టె అను చోట గలమిక్కిలి ప్రసిద్ధిచెందిన ఒక గురు మఠాశ్రమంలో ఉంచబడ్డారు. అక్కడే శ్రద్దగా చదువుకున్నారు. అక్కడున్న బెనెడిక్టుసభ గురువుల పవిత్ర జీవితానికి బాగా ఆకర్షితులయ్యారు. తానుకూడ సన్యాసిగా మారాలని భావించారు. ఇంతలో వెంటనే ఇంటికి తిరిగి రావాల్సిందిగా తండ్రిగట్టిగా కోరారు. అందువల్ల వారు పట్టణం చేరుకోవాల్సివచ్చింది. అక్కడి మేత్రాసనంలో గురుఅభ్యర్ధిగా సేవలందిస్తూ పిమ్మట కాలక్రమంలో తాను కోరుకున్నట్లు గురువుగా అభిషిక్తులయ్యారు.

ఆరోజుల్లో 3వ ఓట్తో చక్రవర్తి రోమునగర సామ్రాజ్యం ఏలుతున్నాడు. ముందు చూపుగలవాడు ఆయన దృష్టి ఎంతో చాకచక్యంగల ఫాదర్ హెరిబెర్డుగారిపై బడింది. వారిని సాదరంగా ఆహ్వానించి తన కొలువులో ప్రధాన సలహాదారు (ఛాన్సలర్) న్యాయాధిపతిగా నియమించుకున్నారు. క్రీ.శII 998లో ఈ గురువర్యులే కొలోన్వె పీఠానికి అధిపతిగా ప్రకటింపబడినారు. అంత పెద్ద పదవికి తగనని వారు విన్న వించుకున్నారు. కాని పెద్దల ఆజ్ఞచొప్పున 998 డిసెంబదు 24న సాయంత్రం వారు పునీత పేతురు కథెడ్రలు, కొలోన్యెలో ఆర్చిబిషప్పుగా అభిషేకింపబడి సవినయంగా పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఒకరాజ్య ప్రథమ న్యాయాధిపతి సలహాదారుగా ఉన్నప్పటికిని తమ ఆథ్యాత్మిక కార్యక్రమాలకు ఆటంకం కలుగకుండా పాలించారు. తమ బాధ్యతలనన్నీ సక్రమంగా నెరవేర్చారు.

క్రీIIశn 1002లో 3వ ఓట్తో చక్రవర్తి జర్మనీ నుండి ఇటలీ సందర్శనార్థం వెళ్తూ ఆర్చి బిషప్పు హెరిబెరుగార్ని కూడా వెంట బెట్టుకెళ్లారు. దురదృష్టవశాత్తు ఓట్టో చక్రవర్తి ఇటలీలోనే పెటెర్నో పట్టణంలో అకస్మాత్తుగా చనిపోయారు. హెరిబెరుగారు ఆయన మృతదేహాన్ని స్వదేశం తెచ్చి ఆన్లైన్ పట్టణంలో ఖననం చేశారు. బవేరియా (జర్మనీ) యువరాజు హెన్రి 2వ హెన్రీ చక్రవర్తి పేరుతో ఓల్డో స్థానంకు ఎన్నికయ్యారు. వారు హెరిబెర్టుగారిని అపార్ధం చేసుకున్నారు. ఎడముఖం పెడముఖం అయ్యారు. కాని హెరిబెర్డుగారు తమ పుణ్య జీవితంలోను ప్రజల ఒత్తిడితో పునీతులైన హెన్రిగారు హెరిబెర్డుగారు ఒకరినొకరు సమాధాన పడ్డారు. అపోహలు తొలగిపోగా హెరిబెర్టు ఆర్చిబిషప్ గారే 2వ హెన్రీ చక్రవర్తి ఆస్థానంలో ముఖ్య సలహాదారు ప్రథమ న్యాయాధిపతిగా కొనసాగారు. 

ఆరోజుల్లో వారు రీన్ మండలంలోని డెయట్టు పట్టణంలో ఒక మఠాలయాన్ని దేవాలయాన్ని కట్టించారు. వారు అన్నివేళలా సమాధానకర్తగా ప్రజలలో పేరుతెచ్చుకున్నారు. వారు పేదలను రోగులను వేరు వేరుదినాల్లో సందర్శించి వారిని ఓదార్చేవారు. ఒక సంవత్సరం తీవ్ర వర్షాభావంవల్ల పంటలు ఎండిపోయి ప్రజలు దుర్భిక్షం ఎదుర్కోలేని పరిస్థితి ఎదురయ్యేటట్టుంది. పునీత హెరిబెర్జుగారు వెంటనే ఒక పాపపశ్చాత్తాప ప్రదక్షిణ నిర్వహించారు. ప్రజలందరు ఇందు పాల్గొన్నారు. ఆ ఊరేగింపు పునీత సెవరిను దేవాలయం చేరుకుంది. అందరూ పునీత హెర్బర్జుగారి నేతృత్వంలో మోకరిల్లారు. వారితోపాటు అందరూ వర్షంకొరకు ఏక స్వరంతో దేవుని ప్రార్థించారు. ఆ క్షణమే కారు మేఘాలు క్రమ్మి కుండపోత వర్షం కురిసింది. పంట పొలాలన్నీ కళకళలాడాయి. ఈ అద్భుతానికి ప్రజలు ఆశ్చర్యపడి హెరిబెర్జుగార్ని వేనోళ్ల పొగిడారు. నేటికిని చాలా చోట్ల రైతులు తగువరం కోసం పునీత హెరిబరుగారి మధ్య వర్తిత్వాన ప్రార్థించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది.

పునీత హెరిబెర్డుగారు నెయసు పట్టణ క్రైస్తవాళిని సందర్శింపబోయినప్పుడు వారికి తీవ్రజ్వరం వచ్చింది. వారు భక్తి ప్రార్థనల మధ్య కడసారిగా దివ్యసత్రసాదాన్ని స్వీకరించారు. వారు తమ 51వ ఏట క్రీ||శ|| 1021 మార్చి 16న కొలోనే పీఠంలో పరలోక ప్రాప్తినొందారు. వారి భౌతిక కాయాన్ని వారు గతంలో కట్టించిన డెయటు పట్టణం మఠాలయంకు తరలింపబడి అక్కడే సమాధి చేయబడింది. వారి మధ్యవర్తిత్వాన అనేక మేలులు అద్భుతాలు భక్తులు చవిచూశారు, చూస్తున్నారు. 7వ గ్రెగొరి పరిశుద్ద పోపుగారు క్రీ||శ|| 1074లో వారికి పునీత పట్టా ప్రకటించారు.

Add new comment

2 + 3 =