SAINT OF THE DAY – June 8 పునీత మెడార్డు/ ST. MEDARD

St.Medard

(పీఠాధిపతి, మతసాక్షిక్రీ||శ|| 470 - 558) పునీత మెడార్డుగారు ఫ్రాన్సుదేశంలో పికారీ ప్రాంతంలో క్రీ.శII 470లో పుట్టారు. వీరు గొప్ప దైవభక్తికలవారు. శ్రద్దతో చదువుకొని సకలశాస్త్రాలలో అపారమైన పాండిత్యాన్ని సంపాదించారు. తమ యుక్తవయస్సులో ఉండగా, ఫ్రాన్సు ఈశాన్య ప్రాంతంలో ఉన్న వెర్మన్ పీఠాధిపతి క్రీ||శ|| 503లో మెడార్డ్ గారిని గురువుగా అభిషేకించారు.అనంతరం క్రీIIశII 530లో అదే పీఠానికి బిషప్పుగా వీరు నియమింపబడ్డారు. సరిహద్దుల సమీపంలోని అటవిక జాతులవారు తరచూ దాడులు జరపడంవల్ల సమీపంలో పటిష్టమైన కోటలతో ఉన్న ‘నొయోఫా' పట్టణానికి తమ అధికార పీఠాన్ని మార్చుకున్నారు. దీనికి ఆనుకొని ఉన్న ‘బెల్జియన్' పీఠం బిషప్పుగారు పునీత ఎలేవులేరియస్గారు క్రీ||శ|| 532లో స్వర్గస్తులవడంతో ఆ పీఠం బాధ్యతల్నికూడ మెడార్డ్గారే నిర్వహించాల్సి వచ్చింది.

ఈ విధంగా క్రీ||శ|| 600 సం||రం వరకు ఈ రెండు పీఠాలు కలిసేఉన్నాయి. ఆరోజుల్లో ఫ్రెస్సుదేశంలో గిరిజనులు అధిక సంఖ్యలో ఉండేవారు. వీరు అన్యదేవతలను ఆరాధించేవారు. ఆ విగ్రహాలు వికృత ఆకారాల్లో ఉండి వింతగా ఉండేవి. ఏవేవో మూఢనమ్మకాలు, మూఢాచారాలతో బలులర్పిస్తూ, నృత్యాలుచేస్తూ విందులు వినోదాల్లో మునిగిఉండేవారు. మెడార్డుగారు తమ అధికార పరిధిలో ఉన్న ప్రాంతాల్లో గల గిరిజనులను బాగా ప్రభావితంచేశారు.వారికి క్రీస్తు బోధలను విన్పింపచేసి క్రీస్తుశ్రమలను కండ్లకుగట్టినట్లు బోధించి నిజమైన దేవుడు ఈ విధంగా ఉండాలని దైవ లక్షణాలను తెలియజెప్పి, నిజ ఏక సర్వేశ్వరుని మాత్రము ఆరాధించాలని వారికి శతథాతెలిపారు. వివిధ దేవతాపూజలని అభిషేకాలని వారి తినుబండారాల్ని వృథాగా నేలపాలుచే సే వారు. వెడార్డ్ గారు వారి మూఢనమ్మకాలను పోగొట్టి నాగరీకులుగాను, క్రీస్తుభక్తులుగాను మార్చేందుకు బహుళ ప్రయాసచెందారు.

ఆ కాలంలో ప్రజాభిమానాన్ని సంపాదించిన బిషప్పులలో మెడారు ప్రథములని చెప్పవచ్చు. వీరు తమ మరణ శయ్యపై ఉన్నప్పుడు “క్లాటేర్" అను ఒకరాజు విరి వద్దకు విచ్చేసి మోకరిల్లి హస్తాలను ముద్దాడి, తానుచేసిన పొరపాట్లను క్షమింపమని వేడుకున్నాడు. మంచి క్రైస్తవ విశ్వాసిలా జీవింప మాటయిచ్చాడు.మోడార్డ్గారు తన 88వ ఏట తమ వృద్దాప్యంలో దేవుని స్మరించుకుంటు క్రీIIశII 558లో పరలోక ప్రాప్తినొందారు.

ఉత్తర ఫ్రాన్సులోని భక్తులు పునీత మెడార్డ్గారిని భక్తితో స్మరిస్తారు. వేనోళ్ల కొనియాడతారు. వారు తమ నాయకులుగా ఉంటూ, తమ జీవితాలను మెరుగుపరచుటకు చేసిన ఘనకార్యాల్ని ప్రజలు నేటికీ గొప్ప కథలుగా చెప్పుకుంటారు. పునీత మెడార్లుగారిని ఫ్రెంచిదేశీయులు వర్షం రప్పించేపాలక పునీతులుగా వేడుకుంటారు. వీరి పండుగరోజైన జూన్ 8వ తేదీన వర్షం పడినట్లయితే మరలా నలభై రోజులకు వర్షం తప్పక కురుస్తుందని వారి బలమైన విశ్వాసం.

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Saint Medard, one of the most illustrious prelates of the Church of France in the late fifth and the sixth century, was born in Picardy of a pious and noble family in about the year 457, in the time of Childeric and Saint Remigius. His brother, Saint Gildard, would later become Archbishop of Rouen; Saint Owen and other authors say they were twins.From his childhood Saint Medard manifested the most tender compassion for the poor. On one occasion he gave a fine new cloak to a destitute blind man, and when asked why he had done so, he answered that the misery of a fellow member in Christ so affected him that he could not refuse to give him part of his own clothes.

He gave one of his father's horses to a poor man who had just lost his only horse by an accident; but when his father counted his animals that evening, he found the number unaltered. This miracle caused the parents to allow their son to bestow alms as he wished. As a young man he prophesied to a companion and friend, the future Saint Eleutherius, that he would later be raised to the government of the see of Tournai.

Saint Medard and his brother Gildard were ordained by the bishop of Vermand while still relatively young; after being tonsured together they pursued the same ecclesiastical studies under the bishops of Tournai and Vermand. The annals tell us that, to assist Saint Remigius, the two brothers were present in the cathedral of Rheims, for the baptism of Clovis and his large army of Franks in 496.

Saint Gildard was named to the archbishopric of Rouen towards the end of the century, where according to its archives, he provided in all things for the needs of his people until he died in 545.Saint Medard after acceding to the priesthood became a bright ornament of that sacred Order. He preached the word of God in the churches of Picardy, with an unction which touched the hearts of the most hardened; and the powerful influence of his example and his unfailing charity, by which he enforced the precepts which he delivered from the pulpit, was resisted by few.

Some incidents were recorded concerning this holy priest. Several thieves had taken from his terrain various items, such as a harvest of grapes or a fund of honey, even a bull. The stealer of honey was pursued by the bees until he came to confess his larceny at the priest's feet and ask pardon; the bull thief had to bring the animal back because the bell around its neck never stopped ringing. And finally, the bishop bestowed upon the repentant ones the goods they had taken without permission.

In the year 530, the thirteenth bishop of Vermand died, and Saint Medard was unanimously chosen to fill the vacancy. He was consecrated by Saint Remigius, bishop of Rheims. The new bishop found it necessary to transfer the seat of his episcopacy, because the region of Vermand had been recently devastated during the invasions of the Huns and Vandals. Profanation was threatening; thus he moved his center to Noyon. Pope Hormisdas named him also to the episcopal throne of Tournai, uniting the two dioceses without depriving either city of its episcopal title.

At Tournai, where the barbarians were numerous, he was treated with opprobrium and often threatened with death; he nonetheless overcame the rudeness of the infidels and libertines and brought about so many conversions that the diocese was entirely altered in appearance. Our Saint's new dignity did not make him abate anything of his austerities, and, though at that time he was advanced in age, he thought himself obliged to redouble his penitential labors.

Despite the vast extent of his diocese, it seemed insufficient for his zeal, which could not be confined. Wherever he saw the opportunity of advancing the honor of God and abolishing the remains of idolatry, he overcame all obstacles, and by his zealous labors and miracles the rays of the Gospel dispelled the mists of idolatry everywhere.

After Saint Medard had completed his great work in Flanders, he returned to Noyon, where shortly afterwards he fell ill. Before he died, King Clotaire, son of Clovis, whom he had brought to penance, prevailed upon him to accept being buried in a magnificent basilica, which he intended to build to serve as his sepulcher. In 545 the entire kingdom lamented his death, as his brother Saint Gildard was mourned in the same year in the region of Rouen. In the two bishops the faithful had lost their common fathers and protectors.

Add new comment

1 + 0 =