SAINT OF THE DAY – June 7 పునీత తోమాసు ఎ. కెంపిస్/ST. THOMAS A KEMPIS

St.Thomas

(ప్రసిద్ధ ఆథ్యాత్మిక గ్రంథకర్త, గురువు, మతసాక్షి, క్రీ||శ|| 1379 - 1471)

క్రీ||శ|| 1379వ సంవత్సరంలో జర్మనీలోని ‘కొలోన్య' నగరానికి దగ్గరలో ఉన్న కెం పెస్' అనే పల్లెటూళ్లే తోమాసు ఎ. కెంపిస్ ఉదయించారు. వీరిది పేదకుటుంబము. అయినా విశ్వాసం భక్తిప్రపత్తులు నిండిన కుటుంబం. తండ్రి కమ్మరి వృత్తిలో నిపుణుడు. ఆ వృత్తినే నమ్ముకొని కుటుంబపోషణకు సరిపడా ధనాన్ని సంపాదించేవాడు.

తోమాసుకు ఒక పెద్ద సోదరుడు ఉండేవారు. పేరు జాన్. ఏసు సువార్తా ప్రచారం యెడల ఆసక్తి కలిగి, అజ్ఞాన ప్రజలకు ప్రభువును గూర్చి తెల్పి వార్ని దేవుని తెలుసుకున్న బిడ్డలుగా మార్చాలన్నదే వారి ఆశయం. అందుకే ఒక బ్రదర్లసభలో చేరారు.

తన అన్న ఆశయాలకు ఆకర్షితుడైన తోమాసుగారును అన్న అడుగుజాడల్లోనే నడవాలని కోరిక కలిగి ఉన్నారు. అందుకు తగ్గట్టు బాల్యంనుండే సత్ప్రవర్తన, ప్రార్థనా పరుడుగా, మంచి ఆలోచనా దురంధరుడుగా పెరిగారు. ఎలాంటి సంకోచం లేకుండా తన యీ కోరికను తల్లిదండ్రులముందు వెల్లడించారు.

అయితే ఆ రోజుల్లో క్రైస్తవంలో అధునాతన విధానాలు చోటుచేసు కుంటున్నాయి. కాలానుగుణంగా మార్పుచెందుతున్నాయి. గురువుల జీవిత విధానంలోకూడ మార్పులు ప్రవేశించాయి. అందుకు ఇష్టపడని జెరార్డుగ్రూటే గురువర్యులు ప్రాచీన క్రైస్తవ భక్తిని పునరుద్ధరించాలని తలపోసి ఒక సభనుకూడ స్థాపించారు. వీరి తదనంతరం రాడివిన్ గురువరేణ్యులు ఈ సభసారధిగా సేవలందిస్తున్నారు.

కఠిన ఉపవాసాలు, తపోక్రియలతో నిరంతరం దైవం యెడల భయభక్తులతో జీవించడమే ప్రాధాన్యతగల ఈ సభ మెల్లమెల్లగా వృద్ధిపొందసాగింది. ఇట్టి సభాధినేత రాడివిన్ స్వామికి తోమాస్ గార్ని అప్పగించారు వారి తల్లిదండ్రులు. అప్పటికి తోమాస్ పిల్లవాడు కేవలం పదమూడేండ్లు ఉంటాయి. రాడివిన్ స్వామి సమర్థవంతమైన మార్గదర్శకత్వం తర్పీదులోనే తోమాసు గురు సంబంధవిద్యగరిపారు.

గురు విద్యలో ఉత్తమ ఫలితాలు సాధిస్తూనే తన వ్యక్తిత్వం, ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో పరిపుష్టంగా ఎదిగారు. అందుకు చాలాసంవత్సరాలు వెచ్చించారు. ఆఖరుకు తన 34వ ఏట క్రీ||శ|| 1413లో పవిత్ర గురుపదవి నలంకరించారు. మంచి తెలివితేటలు ఆలోచనలుగల తో మాసు తన అనుభవంతో రెండుసార్లు వారిసభకు సహాయక మఠాధిపతిగా కూడ ఎన్నుకోబడ్డారు.

మంచి వాక్పటిమతో పాటు మంచి రచనా వ్యాసంగంగల తోమాసుగారు తన ఆధ్యాత్మిక ఆలోచనలను భక్తిభావాలను పదుగురికి పంచాలని భావించారు. అందుకే దాదాపు యాభైఎనిమిది సంవత్సరాలు సువార్తా ప్రబోధం, గురు విద్యార్థులకు వేదాంత శాస్త్రాన్ని నేర్పించడం వంటి సేవలందిస్తూనే ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలను రచించడం చేశారు.

బైబిలు తరువాత అంతటి ఆదరణపొందిన “క్రీస్తునాథుని అనుసరణము” అనుగ్రంథ రాజాన్ని వెలయించింది ఈ తోమాసు ఎ.కెంపిస్గారే. ఈ గ్రంథం శ్రీసభకు చెందిన ఆథ్యాత్మిక గ్రంథాల్లో ఒకటిగా నేటికీ విశేష ఆదరణ పొందింది. ఈ గ్రంథం మామూలుగా 1418లో తొలిసారిగా ముద్రితమై క్రైస్తవులు, మఠవాసులలో గొప్ప సంచలనాన్ని రేకెత్తించింది. అనుదిన పఠనాల్లో చేర్చుకుని అథ్యయనంచేశారు.

తోమాసుగారు అనేక భక్తి ప్రార్థనలు, పాటలుకూడ వ్రాశారు. వీరిచే వ్రాయబడిన లాటిన్ భాషాగీతాలు నేటికీ ఎంతో మంది దేవాలయాల్లో ఆలాపించడం విశేషం. తోమాసుగారు వృద్ధులై విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న రోజుల్లో కూడ సభనియమాలప్రకారం కఠిన పేదరిక వ్రతాన్ని తప్పక పాటించారు. చివరకు క్రీ||శ|| 1471లో తన 92 సంవత్సారాల ప్రాయంలో క్రీస్తు ప్రభు పవిత్రనామాన్ని వల్లెవేస్తూ పరమపదించారు. పునీతులుగా శ్రీసభవారిని గౌరవించి కొనియాడుతోంది.

“క్రీస్తునాధుని అనుసరణము” అను పూజ్య తోమాసు ఎ.కెంపిస్గారు వ్రాసిన గ్రంథంలో మచ్చుకు వారి భావాలుచూడండి. గోపరులలోని స్వల్పలోపాలను గురించి వాళ్లను నిందిస్తాము. కాని మనలోని పెద్దకొరతలను గురించి కొంచెం కూడా ఆలోచించం. ఇతరులు మనకు కలిగించే కష్టాల్ని త్వరితంగా తెలుసుకుంటాం ఈ బాధలగురించే తీవ్రంగా ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. కాని పరులకు మనం కలిగించే కష్టనష్టాల గురించి కొంతైనా లెక్కచేయం”. తోమస్ అంటే కవలపిల్లలలో ఒకడు అని అర్థం.

Author of the "Imitation of Christ" , born at Kempen in the Diocese of Cologne, in 1379 or 1380; died 25 July, 1471.His parents, John and Gertrude Haemerken, were of the artisan class; it is said that Gertrude kept the village school, and most probably the father worked in metals, a common calling in Kempen, whence perhaps the surname Haemerken, or Haemerlein, Latinized Malleolus (a little hammer). We have certain information of only two children, John, the senior by about fourteen years, and Thomas. Thomas was only thirteen when he set out for the schools of Deventer, in Holland.

His brother had preceded him thither by ten or twelve years, and doubtless Thomas expected to find him still there. On his arrival, however, he learned that he had gone two years since with five other brothers of the Common Life to lay the foundations of a new congregation of Canons Regular at Windesheim, about twenty miles from Deventer, where he then went and was lovingly received by his brother who provided him with a letter of introduction to the superior of the Brothers of the Common Life at Deventer, Florentius Radewyn

Radewyn gave a warm welcome to the young brother of JohnHaemerken of Kempen, placed him for the time being in the house and under the maternal care of "a certain noble and devout lady", presented him to the rector of the schools, and paid his first fees, though the master returned the money when he learned whence it came. These particulars we have from the pen of Thomas himself in the biographies, written in his old age, of Gerard Groote, Florentius Radewyn, and their followers (see "The Founders of the New Devotion", London, 1905). For seven years he remained at Deventer, numbered from the first among the disciples of Radewyn, and for a good portion of the time living in his house under his immediate care. It is impossible to exaggerate the influence of those years in the formation of his character.

The "new devotion", of which Deventer was then the focus and center, was a revival in the Low Countries in the fourteenth cetury of the fervour of the primitive Christians at Jerusalem and Antioch in the first. It owed its inception to the fervid preaching of the Deacon Gerard Groote, its further organization to the prudence and generous devotedness of Florentius Radewyn . Its associates were called the "Devout Brothers and Sisters", also the "Brothers and Sisters of the Common Life" . They took no vows, but lived a life of poverty, chastity, and obedience, as far as was compatible with their state, some in their own homes and others, especially clerics, in community.

They were forbidden to beg, but all were expected to earn their living by the labour of their hands; for the clerics this meant chiefly the transcribing of books and the instruction of the young. All earnings were placed in a common fund, at the disposal of the superior; the one ambition of all was to emulate the life and virtues of the first Christians, especially in the love of God and the neighbor, in simplicity, humility, and devotion.

Furthermore, partly to provide the Devout Brothers and Sisters with effective protectors and experienced guides, partly to afford an easy transit to the religious state proper for those of their number who should desire it, Gerard Groote conceived the idea of establishing a branch of the canonical order, which should always maintain the closest relations with the members of the new devotion.

This scheme was carried into effect after his untimely death, at the early age of forty-three, by the foundation of the congregation of Windesheim, as it was afterwards called from the tract of land where the first priory was established (1386). These details are given as helpful to a better understanding of the life and character of à Kempis, a typical and exemplary Brother, and for seventy-two years he was one of the most distinguished of the Canons Regular .

At Deventer Thomas proved an apt pupil, already noted for his neatness and skill in transcribing manuscripts. This was a life-long labour of love with him; in addition to his own compositions he copied numerous treatises from the Fathers, especially St. Bernard, a Missal for the use of his community, and the whole Bible in four large volumes still extant.After completing his humanities at Deventer, in the autumn of 1399, with the commendation of his superior, Florentius Radewyn, Thomas sought admission among the Canons Regular of Windesheim at Mount St. Agnes, near Zwolle, of which monastery his brother John was then prior. The house had been established only the previous year, and as yet there was no claustral buildings, no garden, no benefactors, no funds.

During his term of office, which lasted nine years, John à Kempis built the priory and commenced the church. In these circumstances we find the explanation of the fact that Thomas was not clothed as a novice until 1406, at which date the cloister was just completed, nor ordained priest until 1413, the year after the church was consecrated. The point is worth noting, as some writers in their eagerness to discredit the claims of à Kempis to the authorship of the "Imitation" have actually fastened upon the length of this period of probation to insinuate that he was a dullard or worse.
 

Thomas was himself, to within a few months of his death, the chronicler of Agnetenberg. The story which he tells of the earthly struggles of the priory on the mount, its steady progress, and eventual prosperity is full of charm and edification ("The Chronicle of the Canons Regular of Mount St. Agnes ", London, 1906). These records reveal to us the simplicity and holiness of his religious brethren.

He was twice elected subprior, and once he was made procurator. The reason assigned by an ancient biographer for the latter appointment is one that does honourboth to Thomas and his brethren, his love for the poor. However, we can scarcely imagine the author of the "Imitation" agood business manager, and after a time his preference for retirement, literary work, and contemplation prevailed with the Canons to relieve him of the burden.

The experience thus gained he made use of in a spiritual treatise, "De fideli dispensatore".His first tenure of office as sub prior was interrupted by the exile of the community from Agnetenberg (1429), occasioned by the unpopular observance of the Canons of Windesheim of an interdict laid upon the country by Martin V. A dispute had arisen in connexion with an appointment to the vacant See of Utrecht and an interdict was upon the land.

The Canons remained in exile until the question was settled (1432). The community of Mount St. Agnes had dwelt meanwhile in a canonry of Lunenkerk, which they reformed and affiliated to Windesheim. More than a year of this trying period Thomas spent with his brother John in the convent of Bethany, near Arnheim, where he had been sent to assist and confort his brother, who was ailing. He remained until his death (November, 1432). We find record of his election as subprior again in 1448, and doubtless he remained in office until age and infirmity procured him release.

It was part of the subprior's duties to train the young religious, and to this fact no doubt we owe most of his minor treatises, in particular his "Sermons to the Novices Regular" (tr. London, 1907). We also know from early biographers that Thomas frequently preached in the church attached to the priory. Two similar series of these sermons are extant (tr. " Prayers and Meditations on the Life of Christ" and "The Incarnation and Life of Our Lord", London, 1904, 1907).

They treat of à Kempis' favourite subjects, the mystery of our Redemption, and the love of Jesus Christ as shown in His words and works, but especially in the sufferings of His Passion. In person Thomas is described as a man of middle height, dark complexion and vivid coloring, with a broad forehead and piercing eyes; kind and affable towards all, especially the sorrowful and the afflicted; constantly engaged in his favorite occupations of reading, writing, or prayer ; in time of recreation for the most part silent and recollected, finding it difficult even to express an opinion on matters of mundane interest, but pouring out a ready torrent of eloquence when the conversation turned on God or the concerns of the soul.

At such times often he would excuse himself, "My brethren", he would say, "I must go: Someone is waiting to converse with me in my cell." A possibly authentic portrait, preserved at Gertruidenberg, bears as his motto the words: "In omnibus requiem quaesivi et nusquam inveni nisi in een Hoecken met een Böcken" (Everywhere I have sought rest and found it nowhere, save in little nooks with little books). He was laid to rest in the eastern cloister in a spot carefully noted by the continuator of his chronicle.

Two centuries after the Reformation, during which the priory was destroyed, the holy remains were transferred to Zwolle and enclosed in a handsome reliquary by Maximilian Hendrik, Prince- Bishop of Cologne. At present they are enshrined in St. Michael's Church, Zwolle, in a magnificent monument erected in 1897 by subscriptions from all over the world and inscribed: "Honori,non memoriae Thomae Kempensis, cujus nomen perennius quam monumentum" (To the honour not to the memory of Thomas à Kempis, whose name is more enduring than any monument).

It is interesting to recall that the same Maximilian Hendrik, who showed such zeal in preserving and honouring the relics of à Kempis, was also eager to see the cause of his beatification introduced and began to collect the necessary documents; but little more than a beginning was made when he died (1688) and since that date no further steps have been taken.

A few words on Thomas' claim, once disputed but now hardly so, to the authorship of the "Imitation of Christ" .

The book was first issued anonymously (1418) and was soon accorded a wide welcome, copied by different scribes, and attributed to various spiritual writers, among others St. Bernard, St. Bonaventure, Henry de Kalkar, Innocent III, Jean Charlier de Gerson, and John à Kempis. In 1441 Thomas completed and signed his name to a codex still extant (Royal Library, Brussels, 5855-61), containing the four books of the "Imitation" and nine minor treatises.

Then for two hundred years no serious attempt was made to dispossess à Kempis of his title; but eary in the seventeenth century a fierce and prolonged controversy was commenced with the object of establishing the claim of either Jean Charlier de Gerson , Chancellor of Paris, or of his Italian variant, Giovanni Gerson, alleged Benedictine Abbot of Vercelli.

At one period an Englishman, Walter Hilton, Canon Regular of Thurgarton, the author of the "Scale (Ladder) of Perfection", was brought forward, but his claim was not long maintained. Incredible as it may sound, the very existence of Giovanni Gerson of Vercelli is yet to be proved. Of Jean Charlier de Gerson the following facts have been established and they may be found demonstrated at length in such works as Cruise, "Thomas à Kempis", and Kettlewell, "The Authorship of the De Imitatione Christi".

Not a single contemporary witness is found in Gersen's favour; not a single manuscript during his life or for thirty years after his death ascribes the work to him; internal evidence, style, matter, etc. are in every respect unfavorable. On the other hand we find the title of à Kempis proved by the following: several contemporary witnesses of unimpeachable authority, including members of his own order, name Thomas as the author; contemporary manuscripts, including one autograph codex, bear his name; internal evidence is wholly favorable.

Sir Francis Cruise summarizes this last item under three headings:

• identity of style, including peculiarities common to the "Imitation" and other undisputed works of à Kempis, viz.: barbarisms, Italianized words, Dutch idioms, systematic rhythmical punctuation, and the word devotus as used primarily of associates of the new devotion;

• The "Imitation" breathes the wholespirit of the Windesheim school of mysticism;

• it is impregnated throughout with the Scriptures and the writings of the Fathers, especially St. Augustine and St. Bernard, all favourite founts of inspiration for à Kempis and his fellow Canons of Windesheim.

The "Imitation" itself, the best known and the first in order of merit of his original writings, comprises in bulk about one-tenth of the works of à Kempis. Many were originally instructions for the novices and junior Canons of whom, as subprior, Thomas had charge; others are spiritual treatises of wider application and some of these indeed, as the "Oratio de elevatione mentis in Deum", rise to sublime heights of mysticism.

There are numerous prayers of sweet devotion and quaint Latin hymns of simple rhythm and jingling rhyme. One work, of which Thomas was editor rather than author, is a "Life of (St.) Lydwine, Virgin". The best complete edition so far of the "Opera Omnia" of à Kempis is that of the Jesuit Somalius, published by Nut of Antwerp, 1607; even this does not contain the "Chronicon Montis Sanctae Agnetis", which was edited by H. Rosweyd, S.J., and published in one volume with the "Chronicon Windesemense" (Antwerp, 1621). Of the innumerable editions of the "Imitation", doubtless by far the most interesting is a facsimile from the 1441 codex, published in London, 1879.

A splendid critical edition of the "Opera Omnia" was published by Herder under the able editorship of Dr. Pohl early in the twentieth century. Perhaps in this connexion we may quote the enthusiastic commendation of PriorPirkhamer addressed to Peter Danhausser, the publisher of the first edition of Thomas à Kempis' works, 1494: "Nothing more holy, nothing more honourable, nothing more religious, nothing in fine more profitable for the Christian commonweal can you ever do than to make known these works of Thomas à Kempis."

 

 

Add new comment

10 + 7 =