ఏప్రిల్ కూల్

విశాఖ అతిమేత్రాసనం  కొంతమూరు జూబిలీ మెమోరియల్ స్కూల్  గ్రౌండ్స్  ప్రాంగణంలో మొక్కలు నాటారు. "ఏప్రిల్ కూల్ " అనే నేపథ్యంతో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది.  విచారణ కర్త , విశాఖ అతిమేత్రాసన ఆధ్యాత్మిక గురువులు గురుశ్రీ మనోజ్ కుమార్ గారు ఆద్వర్యం లో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. దివ్యరక్షకుని దేవాలయము మరియు చుట్టుపక్కల విచారణ ప్రజలు,   సిస్టర్స్ , యువతీ యువకులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. గురుశ్రీ మనోజ్ కుమార్ గారు మాట్లాడుతూ పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత అందరిపైనా ఉంది అని, వేసవి సమయాలలో  ఉష్ణోగ్రతలు భారీగా పెరుతున్నాయని, మన అందరి బాధ్యతగా మొక్కలు నాటాలని సూచించారు.

Add new comment

1 + 3 =