వర్జిన్ మేరీ యొక్క లిటనీకి పోప్ మూడు కొత్త ఆహ్వానాలను జతచేసారు

new invocations

 వర్జిన్ మేరీ యొక్క లిటనీ(దైవప్రార్ధన) కి  పోప్ మూడు కొత్త ఆహ్వానాలను జతచేసారు .రోసరీ తర్వాత మీరు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు మరో మూడు ఆహ్వానాలను జోడించండి.జూన్ 20 న పోప్ ఫ్రాన్సిస్ ఈ ఆహ్వానాలను "లిటనీ ఆఫ్ ది బ్లెస్డ్ వర్జిన్ మేరీలో" చేర్చడానికి ఆమోదం తెలిపారు, దీనిని లిటనీ ఆఫ్ లోరెటో అని కూడా పిలుస్తారు.

బిషప్‌ల సమావేశాల అధ్యక్షులకు రాసిన లేఖలో, దైవ ప్రార్ధనల కొరకు సమాజం యొక్క ప్రిఫెక్ట్ మరియు మతకర్మల క్రమశిక్షణ, కార్టర్నల్ రాబర్ట్ సారా, “మాటర్ మిసెరికార్డియా,”“మాటర్ స్పీ,” మరియు “సోలాషియం మైగ్రేంటియం”  లిటనీలో చేర్చబడింది.
“మాటర్ మిసెరికార్డియా” అంటే “దయ యొక్క తల్లి” అని ,“మాటర్ స్పీ” అంటే “ఆశ యొక్క తల్లి” అని , “సోలాషియం మైగ్రేంటియం" అంటే "వలసదారుల ఓదార్పు" అని అర్ధం .
16 వ శతాబ్దం చివరి నుండి చర్చిచే మేరీ మధ్యవర్తిత్వం కోసం ఆమోదించబడిన ప్రార్థన.ఇది మేరీ యొక్క అధికారిక  శీర్షికల పారాయణం కలిగి ఉంటుంది, తరువాత "మా కొరకు ప్రార్థించండి" అని మరియ తల్లి కి  చేసే అభ్యర్థన.

Add new comment

6 + 0 =