దేవునికి మరియు ఆయన ప్రజలకు దగ్గరగా ఉండండి : కొత్తగా నియమించబడిన బిషప్‌లకు పోప్

పోప్ ఫ్రాన్సిస్ గత సంవత్సరంలో నియమించిన బిషప్‌లతో సమావేశమై బిషప్‌ల కోసం మరియు తూర్పు చర్చిల కోసం సమ్మేళనాలు నిర్వహించిన కోర్సులో పాల్గొన్నారు

పోప్ ఫ్రాన్సిస్ బిషప్‌లతో ఇలా అన్నాడు: “మా లక్ష్యం చర్చికి మరియు ప్రపంచానికి దేవుని మహిమను చాటిచెపుట  ’. మన ప్రపంచం ఈ దైవిక సాన్నిహిత్యాన్ని కోరుకుంటుందని ఆయన అన్నారు. "మంచి గొర్రెల కాపరి యొక్క జీవితాన్ని ఇచ్చే సున్నితత్వాన్ని కోల్పోయినప్పుడు చర్చి తనను తాను కోల్పోతుంది" అని చెప్పారు .

"బిషప్ పరిచర్యకు మూలం దేవునితో సన్నిహితమే" అని పోప్ అన్నారు, మరియు "ఈ సాన్నిహిత్యాన్ని స్పష్టంగా కనబరచడానికి మేము ఉనికిలో ఉన్నాము". కానీ దేవుని సాన్నిహిత్యాన్ని మనం అనుభవించకుండా కమ్యూనికేట్ చేయలేము, . “విత్తేవారికి సాన్నిహిత్యం లేకుండా”, “రోగి విశ్వాసంతో” విత్తనం పెరుగుదలతో మనం ఉండలేము.

"మాకు అప్పగించిన ప్రజలకు కొరకు మేము శ్రమ పడాలి ",  "మా ముఖ్యమైన పరిస్థితి". తన యేసు తన బిషప్‌ల ద్వారా “తన సోదరులను, సోదరీమణులను సంప్రదించడానికి ఇష్టపడతాడు” అని వారి ఓదార్పు చేతుల ద్వారా చెప్పాడు. వారి మాటల ద్వారా, సువార్తను ప్రకటిస్తూ, తమను తాము కాదు; వారి హృదయాల ద్వారా, "మా సోదరులు మరియు సోదరీమణుల ఆనందాలు మరియు బాధలలో వున్నపుడు   మా ద్వారా ప్రభువు వారిని ఓదారుస్తారు .

"ప్రపంచానికి భిన్నమైన జీవిత కొలతను మన జీవితాలతో ప్రకటించాలి" అని పోప్ ఫ్రాన్సిస్ అన్నారు: "కొలత లేని ప్రేమ యొక్క కొలత".

Add new comment

13 + 3 =