దేవుడు ఇచ్చిన శాంతి బహుమతిని వృథా చేయవద్దు : పోప్ ఫ్రాన్సిస్

33వ శాంతి సమావేశానికి పాల్గొన్నవారికి పోప్ ఫ్రాన్సిస్ ఒక సందేశాన్ని ఇచ్చారు " సరిహద్దులు లేని శాంతి",  ప్రజలందరికీ మరియు మా ఉమ్మడి ఇంటి కోసం ఐక్యత మరియు గౌరవాన్ని కోరుతుంది ".

ఈ శాంతి సమావేశాలు  మీద ప్రజల ఆదరణ  పెరుగుతూనే ఉంది .ఇది చూడటం చాలా ఆనందంగా ఉంది ”అని పోప్ ఫ్రాన్సిస్ అన్నారు. మాడ్రిడ్ ఆర్చ్ బిషప్ కార్డినల్ కార్లోస్ ఒసోరో సియెర్రా మరియు శాంతి సమావేశానికి ప్రార్థనలో పాల్గొన్న వారితో  పొప్ ఫ్రాన్సిస్ అన్నారు  .

కమ్యూనిటీ ఆఫ్ శాంట్ ఎజిడియో చేత నిర్వహించబడిన, శాంతి సమావేశం  ప్రార్థన కోసం 33 సంవత్సరాల క్రితం స్థాపించబడింది మరియు ఈ సంవత్సరం మాడ్రిడ్లో సెప్టెంబర్ 15 నుండి 17 వరకు జరుగుతుంది, ఇది "సరిహద్దులు లేని శాంతి" అనే అంశంపై ప్రతిబింబిస్తుంది.30 సంవత్సరాల క్రితం బెర్లిన్ గోడ పతనం గురించి గుర్తుచేస్తూ పోప్ ఫ్రాన్సిస్ తన సందేశాన్ని ప్రారంభించాడు, "యూరోపియన్ ఖండం యొక్క చాలా విభజనకు కారణమైన విభజన ముగిసింది" అని ఆయన అన్నారు.

శాంతి కోసం ప్రార్థన యొక్క సహకారం

ఆ రోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా “కొత్త శాంతి మరియు ఆశ” ని తెచ్చిపెట్టింది అని పోప్ అన్నారు. "శాంతి కోసం ప్రార్థనలు, చాలా మంది దేవుని కుమారులు మరియు కుమార్తెలు అవ్వడానికి  దోహదపడ్డారని" మేము నమ్ముతున్నాము.అని పోప్ అన్నారు."ప్రభువు తన నమ్మకమైన ప్రజల ప్రార్థనను వింటాడు" అని "శాంతి దృక్పథంలో ప్రార్థన మరియు సంభాషణలు ఎల్లప్పుడూ అవసరం" అని పోప్ కొనసాగించాడు.

దేవుని బహుమతిని వృధా చేయడం

ఈ శతాబ్దం యొక్క మొదటి రెండు దశాబ్దాలలో, యుద్ధాలతో మరియు "కొత్త గోడలు మరియు అడ్డంకుల నిర్మాణంతో" "శాంతి అని దేవుని బహుమతి" వృధా అవుతున్నట్లు మేము చూశాము, పోప్ చెప్పారు."ఇది మూర్ఖత్వం", "ఖాళీలను మూసివేయడం, ప్రజలను వేరు చేయడం" అని ఆయన అన్నారు. . మన ప్రపంచం, మన ఉమ్మడి ఇల్లు, “ప్రేమ, సంరక్షణ, గౌరవం కోరుతుంది ” అని పోప్ అన్నారు.

 

Add new comment

8 + 6 =