పోప్ ఫ్రాన్సిస్ సందర్శన కోసం థాయ్‌లాండ్ ప్రజలు ఎంతో ఆనందంతో ఎదురుచూస్తున్నారు

పోప్ ఫ్రాన్సిస్ ఈ నెల చివరిలో తన 4 వ మతసంబంధమైన ఆసియా పర్యటనలో ఉన్నారు. 32 వ అపోస్టోలిక్ జర్నీ లో పోప్ ఫ్రాన్సిస్ నవంబర్ 20 నుండి 26 వరకు  థాయిలాండ్ మరియు జపాన్ కు వెళ్లనున్నారు .

థాయ్‌లాండ్‌ :
1984 లో పోప్ సెయింట్ జాన్ పాల్ II తరువాత 35 సంవత్సరాలలో థాయ్‌లాండ్‌కు పోంటిఫ్ చేసిన రెండవ సందర్శన ఇది అవుతుంది.

 "క్రీస్తు శిష్యులు(మిషనరీ )" స్థాపించిన 350 వ వార్షికోత్సవాన్ని ఈ సందర్భముగా  గుర్తుచేసుకున్నారు. 1669 లో సృష్టించబడిన సియామ్ యొక్క అపోస్టోలిక్ వికారియేట్, ఇది దేశంలో చర్చి యొక్క ప్రారంభాన్ని అధికారికంగా గుర్తించింది.68 మిలియన్ల జనాభాలో థాయ్‌లాండ్‌లో 0.5% మందిలో కాథలిక్కులు ఒక చిన్న మైనారిటీని కలిగి ఉన్నారు, అందులో 90% పైగా బౌద్ధులు. ముస్లింలు 4% కంటే తక్కువగా ఉన్నారు మరియు క్రైస్తవులు కలిసి 1% మాత్రమే ఉన్నారు. ఐతే  గత 350 సంవత్సరాల్లో, చర్చి 11 డియోసెస్‌గా 390,000 మంది కాథలిక్కులతో పెరిగింది.సందర్శన గురించి  Fr. సాండోనే మాట్లాడుతూ, ఇది చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే,  కాథలిక్ చర్చి గురించి ప్రజలు పెద్దగా మాట్లాడని దేశంలో  పోప్ ఫ్రాన్సిస్ యొక్క  తన విశిష్టతను, వినయం మరియు శాంతి తో ప్రభువును గురించి సువార్తను ప్రకటిస్తుండడం , ఈ  సందర్శన ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనదని  తెలిపారు .

Add new comment

2 + 5 =

Please wait while the page is loading